Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Výuková videa

Výuková videa češtiny pro cizince

Klub HN
21.02.2017

KH/SEA-l se podílel na vzniku výukových videí, určených pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tedy pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice. Autorem videí je Národní ústav pro vzdělávání.

Videa zachycují situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s většinovou společností. Videa mají za cíl cizince povzbudit ke komunikaci v češtině i mimo formální situace. Vychází se z přesvědčení, že se cizinci nemůžou dobře integrovat do společnosti, když jediné neformální vazby, které mají, jsou kontakty pouze v rámci své komunity.

Odkazy na všechna videa naleznete zde a podle témat také na našich stránkách.

Všechna videa zachycují  situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s majoritní společností. Videa zahrnují tato témata: Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady.

Témata zohledňují potřeby cílové skupiny cizinců žádajících o trvalý pobyt. Např. v tématu Bydlení se cizinci neubytovávají v hotelu, ale řeší problém s majitelem bytu. Směnu si vyměňují v tématu Práce kvůli zkoušce z českého jazyka a dotazy směřují ke kolonce ve formuláři úřadu.

Jak byla videa sestavena?

Výchozí koncepcí pro tvorbu videí je publikace Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Při přípravě videí se dále vycházelo z reálných jazykových potřeb cizinců a dále ze zkušeností autorů videí s výukou cizinců v kurzech českého jazyka.

Pro koho jsou videa určena?

Videa jsou určena pro výuku cizinců, kteří používají češtinu jako druhý jazyk, tj. potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice. Videa jsou určena pro lektory kurzů češtiny jako druhého jazyka.

Proč videa zařadit do výuky?

Videa cizincům zprostředkovávají celou autentickou komunikační situaci a mají možnost seznámit se s jazykovými strukturami v konkrétním kontextu, i se sociokulturním kontextem.

Cizinci mají možnost vidět a slyšet různé mluvčí a jejich mluvní styly. Video je srozumitelné a pochopitelné pro všechny cizince, nehledě na jejich úroveň znalosti češtiny. Je srozumitelné i v případě, že cizinci navštěvují kurzy bez zprostředkovacího jazyka. Tím, že je kontext vidět, není studenty potřeba uvádět do kontextu slovně, což mnohokrát nejen bez zprostředkovacího jazyka u studenta-začátečníka obtížné, ne-li nemožné.

Video zprostředkovává situace, které se ve výuce dají těžko simulovat, a to také proto, že nejsou zastoupeny v  učebnicích.

V každé komunikační situaci si navíc cizinci mohou osvojit více komunikačních dovedností, tzn. že s videonahrávkami lze pracovat v rámci několika témat. Videa jsou sestavena nejenom na základě tematickém (v lékárně – lék, na recept, na lačno, rýma, kašlat), ale i jazykově funkčním (žádost, dotaz, omluva, poděkování, ověření informace).

Pro studenty znamená video zpestření výuky. Podporuje všechny studenty zároveň ve stejném časovém úseku k aktivitě a seznamuje je s českým prostředím.

Video lze využít pro nácvik komunikačních strategií, které mohou cizinci uplatnit v mnoha běžných komunikačních situacích (žádost, omluva, ověření porozumění atd.) v autentickém kontextu. Zároveň nabízí studentům vhled do interkulturního vzdělávání – mají možnost seznámit se s typickými gesty a zvyky, které doprovázejí různé komunikační situace.

Jedním z cílů videí je upozornit na to, že bez vstřícnosti komunikačního partnera je domluva na úrovni A1 obtížná a že rodilý mluvčí musí být k úspěšné komunikaci nápomocen.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Výukové video - Bydlení (21.02.2017)

Výukové video - Jak zavolat záchranku (27.02.2017)

Výukové video - Policie (03.03.2017)

Výukové video - Styk s úřady (06.03.2017)

Výukové video - Jak si vyměnit směnu (09.03.2017)

Výukové video - V lékárně (12.03.2017)

Výukové video - U zubaře (15.03.2017)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Výuková videa "

Výuková videa jsou určena pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tedy pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice.

Související stránky

Výukové video - Bydlení

Výukové video - Jak zavolat záchranku

Výukové video - Policie

Výukové video - Styk s úřady

Výukové video - Jak si vyměnit směnu

Výukové video - V lékárně

Výukové video - U zubaře