Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

SEA-l - vstup do Evropy

Šance pro SEA-l: osvěta, odborníci, komunita, vzdělávání, integrace, nový rozvoj…

Klub HN
06.10.2016

SEA-l v České republice patří mezi nejvíce exponovaná informační centra o Vietnamu a vietnamské kultuře. Jeho původní všestranné zaměření se již těžko vtěsná do původní podoby webových stránek. Jeho nástroje potřebují rychlejší cestu ke svým uživatelům, potřebuje spolehlivé a efektivní finanční zajištění. Protože máme šanci své výstupy prezentovat v evropském měřítku, rozhodli jsme se proměnit a inovovat jeho podobu a prezentaci.

South East Asia – liaison, z. s. zahájil dne 1. 9. 2016 realizaci nového projektu s názvem "SEA-l – vstup do Evropy a moderních technologií", č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001874, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem projektu je rozvoj kmenových aktivit SEA-l a zajištění další budoucnosti pro celý spolek a jeho aktivní členy.

Naše činnosti a jejich rozvoj

Zájem o naše produkty je takový, že se naše původní struktura stává neudržitelnou. Nachází se v ní mnoho oblastí a témat, která brání přehledné komunikaci navenek. Proto jsme se rozhodli kompletně inovovat strategii komunikace s okolím. Naše webové stránky budou mít novou strukturu a výtvarnou podobu, rozcestník pro konkrétní cílové skupiny a budou české, vietnamské i anglické, kde bude třeba. K novému názvu chystáme i nové logo. Zkráceně nám můžete říkat SEA-l [síííl], nikoli "sýýýr". Projekt tuto naši činnost podpoří, vznikne jak osvětová, tak odborná část webu, část zaměřená na cílové skupiny integrace, rozvojovou spolupráci, kulturu apod.

Spolupráce v evropském měřítku

Za dobu své existence jsme rozvinuli mnoho metodik, které jsou v České republice buď přejímány, nebo inspirují další subjekty v dalších projektech a činnostech. Rádi bychom poměřili své síly v evropském kontextu a získali nové zkušenosti a případně partnery pro další rozvoj a spolupráci. Pojedeme tedy do Anglie, Holandska a přivítáme hosty v ČR. Provedeme analýzu metodik integrace. Poštěstilo se nám účastnit se také jednoho mezinárodního multikulturního projektu, který může napomoci naší cestě do Evropy. Moc se těšíme na další spolupráci.

Brána jazyků

Jazyky nám otevírají bránu do světa jiného chápání, odlišných úhlů pohledu. Rádi bychom díky projektu absolvovali cestu do říše "divů" dalších světů. Vybrali jsme si svět čínský, thajský, khmerský, možná i literární vietnamský a arabský. Tímto bychom také rádi vzdali úctu právě zesnulému panu profesorovi Vasiljevovi, který nás velmi inspiroval při každé naší činnosti.

Strategie, marketing, komunikace

Musíme si znovu restrukturalizovat a přeříkat naše cíle a postupy a rozdělit si nově odpovědnost. K tomu nám bude napomáhat výborná facilitátorka z organizace Konsens PaeDr. Jitka Jilemická, naše dlouholetá spolupracovnice. Zaměříme se na komunikační strategii, oblasti dalšího rozvoje, práci se sponzory, nový portál služeb a komunikaci specializovanou na různé cílové skupiny.

Směrem k odborníkům a dalším cílovým skupinám

Vzhledem ke stálé absenci spolehlivých a zajímavých informací o světě JV Asie jsme se rozhodli část webu specializovat na recenzované články odborné úrovně. Naše integrační produkty musíme podpořit jazykově, aby byly lépe dostupné cílové skupině. Kulturní akce musíme efektivněji zveřejňovat. To vše pro rychlejší a snadnější komunikaci.

Služby - udržitelnost

Zvláštní část bude věnována službám, které můžeme poskytovat na nejvyšší úrovni.

Vzdělání týmu

Členové našeho týmu budou mít šanci získat velmi dobré vzdělávání v oblasti marketingu a PR. Pokusíme si vytvořit pevnější základnu pro horší časy :-)

V současné době probíhá již práce na novém webu, probíhají první strategická jednání, učíme se čínsky, připravujeme stáže a hledáme kurzy marketingu.

Těšíme se na další spolupráci. Přijďte se svými podněty, máme jen jeden rok!

 

Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Komentáře čtenářů

rxD70bqnT

tNd9CSIm329.04.2017

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "SEA-l - vstup do Evropy"

Průběh aktivit projektu s názvem "SEA-l – vstup do Evropy a moderních technologií", č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001874, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Předmětem projektu je rozvoj kmenových aktivit SEA-l a zajištění další budoucnosti pro celý spolek a jeho aktivní členy.