Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Činnost Klubu Hanoi

Jak jsme oslavili 13. narozeniny?

Šárka Martínková/Šimečková
16.03.2016

Klub Hanoi má za sebou více než 10 let své existence. Oslava 10. výročí sice byla o tři roky odložena, ale oslavu jsme nezanedbali - na 13. narozeniny jsme se nesešli jen tak někde v restauraci, ale rozhodli se uspořádat pro naše členy, partnery a všechny příznivce celovečerní program s vystoupeními, výstavou, plesem i tombolou.

Na pódiu v KC Novodvorská se v sobotu 31. října sešla celá řada talentovaných účinkujících: Gipsy Spirit  - kapela složená ze špičkových romských hudebníků okolo známého houslisty Vojtěcha Lavičky, jež zastupovala našeho partnera Slovo 21; šestičlenná dívčí taneční skupina žánru K-pop O.M.G, která reprezentovala mladou generaci českých Vietnamců, k nimž v současné době směřujeme většinu svých aktivit; rovněž mladý vietnamský taneční spolek Au Co spolu se zpěvákem a raperem Longiem, kteří v programu zastupovali naše vyškolené česko-vietnamské interkulturní asistenty; Gaudeamus - český folklorní soubor při VŠE v Praze, v němž kdysi aktivně tančil předseda KH Jiří Kocourek a který si tento večer svou roli na pódiu opět připomněl; Nhip Dieu - skupina vietnamských milovníků zejména klasického tance, s níž tančí jedna z našich dlouholetých spolupracovnic Van Anh Tranová; a konečně hudební rockové těleso ve složení zakládajících členů Klubu Hanoi, které vzniklo speciálně pro tuto akci a v sobotu odehrálo svoji premiéru. Celý večer jsme si společně s dvěma stovkami hostů opravdu užili!

Zrození Klubu Hanoi

Klub Hanoi založili v roce 2002 na stáži v Hanoji někdejší studenti oboru vietnamistika FF UK. Původně jej zamýšleli jako neformální studentskou organizaci, která bude prostřednictvím webu www.klubhanoi.cz jednak přinášet čerstvé informace z Vietnamu, ale hlavně seznamovat českou veřejnost, která v té době viděla Vietnamce u nás pouze jako "stánkaře", s vietnamskými tradicemi, literaturou, složitými dějinami i přírodními krásami. Název vybrali jako "protipól" vietnamskému spolku Klub Praha, který sídlí v Ho Či Minově Městě a sdružuje vietnamské absolventy československých škol z doby před rokem 1989.

Od té doby se Klub Hanoi a jeho činnost velmi proměnily, i když hlavní cíle v oblasti seznamování české majority s vietnamskou kulturou a integrace Vietnamců do české společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity zůstávají. V lednu 2004 se stal občanským sdružením, k němuž se postupně připojili mnozí další vietnamisté, vietnamští přátelé a lidé z ČR, kteří se z různých důvodů zajímali o Vietnam nebo komunitu Vietnamců v Evropě.

Prostředníkem mezi českou společností a vietnamskou komunitou

V souvislosti s vývojem a nárůstem vietnamské komunity v ČR, tudíž i zájmu o vietnamskou kulturu a Vietnam na straně české veřejnosti, stoupala jednak návštěvnost webových stránek, jednak poptávka po nejrůznějších odborných i praktických informacích. Zájem se linul ze všech stran – jak od státních institucí a úřadů, médií, neziskových organizací, nemocnic, studentů, pedagogů majících ve třídách vietnamské žáky, odborné i laické veřejnosti, tak i od vietnamských studentů vyrůstajících v ČR, kteří se přes češtinu (v důsledku zapomínání mateřského jazyka) snažili dopátrat svých kulturních kořenů a identity; mnozí se také stali aktivními členy Klubu Hanoi, někteří s námi spolupracují dodnes.

Ukázalo se, že spontánní vznik sdružení zároveň vyplnil "díru na trhu" ve smyslu fundovaného poskytování informací o vietnamské kultuře a komunitě v ČR. Klub Hanoi se v té době stal do jisté míry prostředníkem mezi českou společností a vietnamskou komunitou, jež se tehdy české majoritě zdála velmi uzavřená a neprostupná. Ve stále větší míře jsme se podíleli na vzdělávacích, kulturních a společenských aktivitách. Počínaje rokem 2009 jsme se pak v rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu zaměřili na výuku češtiny, organizování integračních seminářů pro vietnamské mluvčí a akreditovaných školení tzv. interkulturních asistentů z řad vietnamsky a česky hovořících zájemců, převážně studentů vyrůstajících v ČR odmalička. Tato školení mají za cíl připravit dvoujazyčné interkulturní zprostředkovatele a poradce, kteří budou schopni pomáhat vzájemnému poznávání obou kultur a vést jejich příslušníky k efektivní komunikaci na profesionální úrovni.

Do regionů

Postupně se nám dařilo získávat projekty na tyto kurzy nejen v Praze, ale i v Karlovarském, Ústeckém a Jihomoravském kraji, takže k dnešnímu dni vznikla již poměrně velká skupina česko-vietnamských interkulturních asistentů, jež má široké uplatnění v Klubu Hanoi i mimo něj. Od roku 2009 nabízí Klub Hanoi rovněž poradenské služby a kurzy češtiny/vietnamštiny v kanceláři v pražském velkoobchodním centru Sapa. Každoročně se také účastníme oblíbených etnofestivalů Barevná devítka, Refufest, Poznejme se, sousedé aj. Nově jsme začali natáčet videa, která hravou formou vysvětlují vietnamským posluchačům českou gramatiku a některé zvyklosti.

A do světa

Zájmem Klubu Hanoi se stala rovněž podpora rozvoje školství, zejména ZŠ a SŠ, zdravotnická osvěta, komunitní rozvoj a sociální práce ve Vietnamu. V této oblasti jsme navázali na zkušenosti týmu Mgr. Jiří Kocourek – aplikovaná sociologie, který již ve Vietnamu realizoval tři projekty týkající se zmíněných oblastí. Doposud jsme realizovali tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání učitelů v odborném školství, předávání know-how v oblasti aplikované pedagogiky atp.

S příchodem nového občanského zákoníku pak Klub Hanoi změnil nejen statut občanského sdružení, ale i název. Rozhodli jsme se rozšířit naši sféru působnosti i do jiných zemí Jihovýchodní Asie, tak jak Klub Hanoi zamýšlel od začátku. V lednu 2015 se proto změnil název našeho sdružení na South East Asia – liaison, z.s. Každopádně doufáme a přejeme si, aby se náš spolek dále zdárně vyvíjel a za sedm let oslavil pěkné 20. výročí!

Foto: Lubomír Nývlt

Článek vyšel v lednovém bulletinu organizace Slovo 21.

smartinkova@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

13 let Klubu Hanoi v kostce (07.07.2015)

Oslava výročí 13 let Klubu Hanoi (10.10.2015)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Činnost Klubu Hanoi"

Akce, na něž se můžete těšit a na jejichž přípravě se můžete podílet. Právě probíhající aktivity, u nichž byste neměli chybět. Historie činnosti Klubu Hanoi v minulosti dávné i nedávné.

Související stránky

13 let Klubu Hanoi v kostce

Oslava výročí 13 let Klubu Hanoi