Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Interní projekt KH

Projekt profesionalizace týmu KH - finále

Jiří Kocourek
23.02.2015

Projekt "Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi", reg. č. CZ.2.17/2.1.00/36120, byl po 18ti měsících úspěšně ukončen.

Do programu vstoupilo 41 osob – zaměstnanců, spolupracovníků, dobrovolníků aj. dlouhodobě působících u Klubu Hanoi nebo partnera projektu Volonté Czech, o.p.s. Při přípravě programu jsme si nastavili kritéria úspěšnosti, tj. kdo bude vykazován jako úspěšný účastník programu, musí předepsaným způsobem ukončit minimálně 2 akce ze 2 různých klíčových aktivit projektu. Přes vysoké pracovní nasazení zapojených osob, nepřítomnost v ČR aj. dostálo tento požadavek 26 osob. Všechny výstupy projektu byly splněny a prezentovány na závěrečných workshopech s cílovou skupinou, které se konaly v prosinci minulého roku.

Hlavním programem bylo:

 • projednání Metodiky dalšího vzdělávání pracovníků a spolupracovníků Klubu Hanoi včetně zapojených pracovníků Partnera
 • fundraisingový plán Klubu Hanoi
 • záměr rozšíření aktivit Klubu Hanoi i na další imigranty z Asie
 • systém spolupráce s ostatními NNO působícími v oblasti interkulturní asistence
 • požadavek na nutnost vzniku nové profese "Interkulturní asistent"
 • systém hodnocení NNO
 • posílení mediace jako nadstavbové činnosti Klubu Hanoi
 • rozšíření jazykových kompetencí Klubu Hanoi pro činnost s imigranty z Asie aj.
 • informace o splnění cílů programu.

Lze konstatovat, že plánované cíle projektu jsme rovněž splnili. Těmito cíly byla:

 1. Realizace vzdělávacího programu pro minimálně 26 osob cílové skupiny, kteří pracují přímo s Vietnamci v Praze (druhotná cílová skupina projektu).
 2. Vytvoření širšího profesionálního zastupitelného týmu pracovníků
 3. Vytvoření a realizace fundraisingového plánu

Závěrem byly vytyčeny cíle pro další období se záměrem zajistit udržitelnost projektových aktivit:

 1. Na základě naší dlouholeté zkušenosti s domácím prostředí migrantů a s danými metodami chceme podpořit využití interkulturní metodologie v oblasti práce neziskových organizací: lektorování češtiny pro monolingvní skupiny, interkulturní asistence, interkulturní mediace, interkulturní lektorská činnost, komunitní tlumočení apod.

 2. Chceme zvýšit potenciál neziskových organizací v oblasti odborného vzdělávání státní správy v oblasti interkultury.

 3. Chceme spolupracovat s vybranými odbornými pracovišti a ověřit možnosti využití interkulturní metodologie při jejich práci.

   

  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Evropský sociální fond
  Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu KH – všem vytrvalým za odměnu (01.09.2013)

Profesionalizace týmu KH - zpráva z úvodních workshopů (01.10.2013)

Profesionalizace týmu KH - pokračování projektu (15.06.2014)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Interní projekt KH"

Průběh aktivit projektu "Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi", CZ.2.17/2.1.00/36120, podpořeného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Související stránky

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu KH – všem vytrvalým za odměnu

Profesionalizace týmu KH - zpráva z úvodních workshopů

Profesionalizace týmu KH - pokračování projektu