Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Interkulturní asistenti - Praha

Další posila česko-vietnamským interkulturním asistentům

Klub HN
08.08.2014

Projekt s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů", reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35135, je u konce. Hlavním záměrem projektu bylo řešit a dále rozvíjet formy propojení české a vietnamské společnosti, které jsou nezbytné k efektivní integraci Vietnamců/ek na český trh práce. Jak se nám podařilo cíle naplnit, přestaví následující řádky.

V samotném počátku realizace projektu jsme pořádali nábor do rekvalifikačního kurzu Lektor/ka v oblasti interkulturního vzdělávání, během kterého jsme postupně zapojili na 35 osob z cílové skupiny – tedy Vietnamců/ek, imigrantů/ek z odlišného sociokulturního prostředí a osob znevýhodněných na trhu práce. 150 hodin školení kurzu obsahovalo semináře z komunikačních dovedností a mediace, práva, interkulturních dovedností, nechyběla cvičení v tlumočení a lektorských dovednostech. Na úspěšné absolventy pak čekalo zaučení na tréninkových místech u partnera projektu Volotné Czech nebo možnost získat konkrétní pracovní uplatnění u jiného vhodného zaměstnavatele.

Z hlavního cíle tedy vycházely určité "dílčí cíle", které byly v průběhu realizace projektu splněny následovně:

  • realizace akreditovaného kurzu Lektor/ka v oblasti interkulturního vzdělávání pro 35 osob cílové skupiny, z nichž závěrečnou zkoušku před odbornou komisí úspěšně složilo 25 absolventů/ek kurzu;

  • zajištění podpůrných a motivačních aktivit (např. odborné konzultace) pro těchto 25 absolventů/ek s cílem nalezení a udržení si pracovního místa;

  • vytvoření manuálu Materiály o interkulturní problematice pro česko-vietnamské interkulturní asistenty;

  • vytvoření databáze potenciálních zaměstnavatelů česko-vietnamských interkulturních asistentů, jíž budeme průběžně aktualizovat;

  • vytvoření 3 tréninkových pracovních míst pro 12 úspěšných absolventů/ek kurzu u partnera projektu Volonté Czech, o.p.s.;

  • vytvoření 6 pracovních míst pro 12 úspěšných absolventů/ek kurzu u vybraných zaměstnavatelů, kteří o interkulturního asistenta/ku projevili eminentní zájem.

KH i partner projektu Volonté Czech tímto programem reagovali jednak na rostoucí požadavky řady veřejných i podnikatelských subjektů (MPSV, MV, Policie ČR, Integrační centra pro cizince ČR, Charita ČR, Dům národnostních menšin, automobilové podniky řady TRW, advokátní a exekuční kanceláře, nemocnice, školy aj.) na zajištění kvalifikovaného oboujazyčného česko-vietnamského asistenta, dále na požadavky samotných Vietnamců, kteří spolupracují s KH na řadě projektů jako volontéři, ale chybí jim odborný základ pro výkon pozic česko-vietnamských asistentů.

Česko-vietnamští asistenti poskytují překladatelské a tlumočnické služby, ovládají právní český jazyk, znají rozdíly mezi oběma kulturami, umí je vysvětlit a popsat, dokáží vysvětlit, co tlumočí, a mají zkušenosti v komunikaci, vyjednávání a metodách řešení konfliktů.

Lze tedy konstatovat, že hlavní cíl projektu jsme splnili. Jednak u všech 25 úspěšných absolventů/ek školení byly vytvořeny předpoklady pro aktivní a trvalé zapojení na trh práce. Jednak jejich zapojením do projektu došlo i k vytvoření podmínek pro podpoření druhotné skupiny vietnamských imigrantů/ek (nejen) v Praze, s nimiž je skupina vyškolených interkulturních asistentů/ek ve styku a bude na ně dále přenášet své poznatky a zkušenosti.

Role těchto asistentů/ek se stále zvyšuje jednak proto, že počet Vietnamců/ek v ČR - a především v Praze - stále roste i díky vysoké porodnosti vietnamských rodin, ale také díky skutečnosti, že do ČR v posledních letech přijíždí mnoho vietnamských migrantů/ek s velmi slabým profesním potenciálem z odlišného společenského prostředí, chybí jim jazykové dovednosti a informace o ČR, přesto jsou žádanými pracovníky na straně českých firem. Zaměstnávat je přitom často není možné bez zapojení kvalifikovaného asistenta. Rovněž tak řada institucí nemůže bez zapojení vyškolených oboujazyčných asistentů kvalifikovaně řešit potřeby této významné komunity.

V ČR již nějaký čas probíhají snahy o systémové ukotvení této profese a zajištění institucionálního zázemí profesionálních interkulturních zprostředkovatelů tak, aby takto vyškolení imigranti s využitím jejich specifických znalostí a dovedností mohli kvalifikovaně vykonávat svoji práci.

Klub Hanoi se spolu s Volonté Czech integračním činnostem a jejich metodice věnuje dlouhodobě. KH v ČR zavedl jako první některé integrační nástroje, které se dnes již používají v mnoha dalších organizacích, jako je právě vzdělávání interkulturních asistentů, ale také integrační vzdělávání v českém jazyce, integrační kurzy, komunitní tlumočení apod. V těchto aktivitách budou oba partneři s využitím zkušeností z projektu pokračovat i nadále, a to bez ohledu na zdroje z Evropské unie.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Uplatnění pro česko-vietnamské mluvčí! (11.03.2013)

Uplatnění pro česko-vietnamské mluvčí v Praze - nová výzva! (06.08.2013)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

Inzerce

Máte ambice prosadit se v oblasti prodeje? Společnost EURO NÁŘADÍ s.r.o., jeden z největších distributorů stavebního a zahradního nářadí v ČR a SR, hledá česky a vietnamsky hovořícího kolegu na pozici: OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - region PRAHA a okolí.

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Interkulturní asistenti - Praha"

V rámci projektu s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů", spolufinancovaného Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, jsme vyškolili dalších 25 česko-vietnamských interkulturních asistentů v Praze.

Související stránky

Uplatnění pro česko-vietnamské mluvčí!

Uplatnění pro česko-vietnamské mluvčí v Praze - nová výzva!