Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Podpora zaměstnanosti

Karlovarský projekt - finále

Klub HN
31.10.2014

Projektu s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00060, určený pro mladé Vietnamce, kteří ve zmíněném kraji žijí, jsme zdárně završili. Jakými se můžeme pochlubit výsledky?

Prioritou projektu bylo poskytnutí interkulturního školení vhodného pro imigranty vzdělané českým systémem a současně vyrůstající v odlišném sociokulturním prostředí, které tvoří jejich "komunita", resp. vietnamská menšina v ČR. Do dvou běhů kurzu v Chebu jsme přijali celkem 27 zájemců do 28 let, kteří prošli školením v komunikačních dovednostech, řešení konfliktu, mediaci, tlumočení, právu, lektorských dovednostech, interkulturní asistenci aj. Závěrečnou zkoušku před odbornou komisí následně úspěšně složilo 20 absolventů, kteří jsou připravení zastat žádanou a v současné době již i státem uznanou profesi (česko-vietnamských) interkulturních asistentů a lektorů.

Nezbytná praxe

Úspěšné složení zkoušky a získání akreditovaného certifikátu však neznamenalo konec vzájemné spolupráce. Naopak - osvědčení bylo v podstatě jen nezbytným předstupněm dalšího z cílů projektu, tj. potřebné praxi (díky projektu i finančně ohodnocené). 10 absolventů měl možnost zaměstnat Klub Hanoi na tréninkových pracovních místech, kde se zapojili při poskytování poradenských a integračních služeb pro vietnamské klienty. Tato praxe je nezbytná pro kvalitní práci s klienty na půdě interkulturního tlumočení a asistovaných doprovodů v rámci pomoci integrovat se v hostitelské zemi, včetně jejího právního systému, který je zcela odlišný od systému fungujícího ve Vietnamu. Pro mnohé z nich byly nabyté zkušenosti jedny z prvních v daném oboru a mohou se rozhodnout, zda na ně v budoucnu naváží, či nikoli.

Pro ty nejšikovnější absolventy počítal projekt s novými pracovními místy také u jiných zaměstnavatelů. Stejně jako my začínají chápat současnou situaci a potřebu ji řešit i další veřejné instituce a podnikatelské subjekty – již v průběhu projektu nás kontaktovali zájemci z řad některých institucí, NNO i komerčních firem s požadavkem na oboujazyčného asistenta. Realizační tým projektu postupně vytvořil databázi potenciálních zaměstnavatelů v regionu, s nimiž jednal ohledně zaměstnávání úspěšných absolventů a současně o roli a využití interkulturních asistentů vůbec. Tři vybraní zaměstnavatelé pak zaměstnali 10 nejschopnějších z posluchačů kurzu na pozici "interkulturní pracovník a komunitní tlumočník".

Cíle a význam

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit postavení imigrantů z odlišného sociokulturního prostředí a vytvořit podmínky pro jejich trvalé zařazení na trhu práce. Zájem českých firem o vietnamské pracovníky opět narůstá, zaměstnávat je přitom často není možné bez zapojení kvalifikovaného asistenta se znalostí jazyka a kulturních odlišností. Rovněž tak řada institucí nemůže bez zapojení vyškolených oboujazyčných asistentů kvalifikovaně řešit potřeby této významné komunity.

Naši proškolení česko-vietnamští asistenti poskytují překladatelské a tlumočnické služby, ovládají právní český jazyk, znají rozdíly mezi oběma kulturami, umí je vysvětlit a popsat, dokáží vysvětlit, co tlumočí, a mají zkušenosti v komunikaci, vyjednávání a metodách řešení konfliktů. Role těchto asistentů se stále zvyšuje jednak proto, že počet Vietnamců v ČR stále roste (Karlovarský kraj je na 3. místě v počtu vietnamských rezidentů) nejen díky vysoké porodnosti vietnamských rodin, ale také díky skutečnosti, že do ČR v posledních letech přijíždí mnoho vietnamských migrantů z odlišného společenského prostředí s velmi slabým profesním potenciálem. Těmto imigrantům chybí informace o pracovním a společenském prostředí ČR, jazykové dovednosti aj. Jsou sice žádanými pracovníky na trhu práce ČR, ovšem pokud se nechají bez naprosté pomoci a budou odkázáni jen na své krajanské "samozvané" zprostředkovatele, velmi snadno se mohou zařadit do sfér šedé až černé ekonomiky.

Význam poskytnutých služeb v rámci projektu ukazuje, že zapojení zájemců a následně absolventů kurzu česko-vietnamský interkulturní asistent/lektor představuje to, co naše společnost potřebuje – umístění vzdělaných osob z menšinové společnosti do řešení problémů a mnohdy zbytečných nedorozumění v komunikaci majority a vietnamské minority.

Projekt č. CZ.1.04/3.3.05/96.00060 "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Šance pro česko-vietnamské mluvčí v Karlovarském kraji! (07.04.2013)

Co právě frčí na Karlovarsku? (18.05.2014)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Podpora zaměstnanosti "

Projekt s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00060, je zaměřen na získání či zvýšení kvalifikace mladých Vietnamců a Vietnamek v oblasti interkulturní asistence a na celkovou pomoc při jejich uplatňování na trhu práce. Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Související stránky

Šance pro česko-vietnamské mluvčí v Karlovarském kraji!

Co právě frčí na Karlovarsku?