Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Činnost Klubu Hanoi

Formování profese "sociokulturní mediátor" - inspirace portugalským modelem

Klub HN
03.04.2013

Klub Hanoi se stal členem tematické sítě dvouletého projektu s názvem Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem, který v rámci operačního programu Evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost zahájila InBáze, o.s. Cílem projektu je etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v ČR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Hlavním zaměřením projektu je založení a rozvoj tematické sítě tvořené zahraničním partnerem z Portugalska ACIDI, I.P. (Alto Comissariado para a Imigraçio e Diálogo Intercultural - Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), českými nevládními organizacemi pracujícími s migranty, Asociací mediátorů, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR - gestorem integrační politiky cizinců, Ministerstvem práce a sociálních věcí - oddělením zahraniční zaměstnanosti a CARITAS Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.

Na základě analýzy a sdílení zkušeností úspěšně aplikovaných portugalským partnerem, dalšími zahraničními institucemi a českými členy sítě, kteří se profilují v oblasti zaměstnávání migrantů coby sociokulturních mediátorů na imigračním úřadě a v dalších institucích zabývajících se cizineckou agendou, dojde k přenosu dobré praxe a etablování profese exkluzivně formované pro ohroženou skupinu na trhu práce v České republice, tj. pro imigranty a azylanty.

Cílem je tedy posílit zaměstnatelnost imigrantů s využitím jejich specifických znalostí a dovedností (znalost více jazyků a orientace ve více kulturách) prostřednictvím etablování profese sociokulturních mediátorů, nastavení jejich vzdělávání a zajištění jejich institucionálního zázemí tak, aby mohli kvalifikovaně vykonávat svoji práci. Aktivity v rámci sítě povedou k vytvoření vzdělávacího modulu (e-learningová a praktická forma), jeho akreditaci MPSV a následné pilotáži. Kurz bude otevřen migrantům z celé ČR. Vyškolení mediátoři budou své služby poskytovat prostřednictvím nevládních organizací v rámci celé ČR zejména na pracovištích oddělení pobytu cizinců OAMP MVČR. Podporu projektu vyjádřilo v přiloženém dopise MVČR Odbor azylové a integrační politiky a MPSV - oddělení zaměstnanosti cizinců a nevládní organizace pracující s migranty. Udržitelnost vzdělávacího modulu garantuje CARITAS VOŠs v Olomouci.

V českém kontextu zatím chybí systémové ukotvení této profese, a proto chce projekt přinést nejen zajímavé zkušenosti zahraničních kolegů, ale také otevřít debatu o společenské poptávce po této profesi mezi českými institucemi, které se u nás migračním tématům věnují. O dalším dění vás budeme dále informovat na nově vznikajícím webu www.sociokulturnimediatori.cz.

Projekt "Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku (20.02.2014)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Činnost Klubu Hanoi"

Akce, na něž se můžete těšit a na jejichž přípravě se můžete podílet. Právě probíhající aktivity, u nichž byste neměli chybět. Historie činnosti Klubu Hanoi v minulosti dávné i nedávné.

Související stránky

Interkulturní pracovníci mají vlastní webovou stránku