Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt rozvojové spolupráce

Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR

Jiří Kocourek
23.01.2012

Klub Hanoi se stal realizátorem rozvojového projektu ve Vietnamu, jehož stručné představení nabízíme v následujících řádcích.

Stručný popis projektu

Projekt Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR je realizovaný na základě rozhodnutí České rozvojové agentury z dotace ze státního rozpočtu (95 %) a spolufinancován dalšími zdroji (zejména jedním z partnerů projektu Vietnamsko-australské centrum vzdělávání Vietcare).

Záměrem projektu je zlepšit a zefektivnit systém odborného vzdělávání ve VSR a vytvořit kvalitní skupinu trenérů.

Cíle projektu:
- Analyzovat situaci odborného vzdělávání ve VSR
- Připravit efektivní curriculum a manuály
- Vzdělat trenéry pedagogů
- Zahájit pilotní multiplikaci vzdělávání
- Formulovat závěry

Odborné vzdělávání ve VSR je v současné době ve fázi počátku reflexe celého systému a jeho obnovy. Projekt podnícený oběma stranami (Vietnamskou socialistickou republikou a Českou republikou) může velmi pozitivně přispět k novému systémovému nastavení a jeho profesionalizaci. Prvním rokem byl realizován pilotní výzkum, dále několik pilotních školení a první pracovní skupiny a konference, došlo k podpisu vzájemných dohod a činnost Klubu Hanoi byla na území VSR oficiálně registrována. Tímto byly nastaveny vhodné podmínky pro efektivní šíření projektu a jeho know-how.

V nadcházejícím roce je v plánu realizace konkrétních akreditovaných vzdělávacích kurzů pro trenéry učitelů v odborném školství VSR. Pokusíme se založit centrum české vzdělanosti v Hanoji a předat mu určité zkušenosti. Uskuteční se rovněž stáž v ČR a vzniknou nové moderní vzdělávací materiály pro Vietnam. Ve třetím, posledním roce budeme pokračovat ve školeních, v jejich evaluaci a ve snaze vyvodit z projektu závěry vhodné nejen pro metodická, ale i tzv. "policy" doporučení.

V důsledku snížení financí v rámci úsporných opatření na téměř jednu polovinu se aktivity prozatím soustředí jen na severní Vietnam, nikoli na celé jeho území, jak bylo původně plánováno. Přesto doufáme, že projekt přispěje k zintenzivnění spolupráce mezi odbornými školami ČR a VSR.

Projektový tým:
Mgr. Jiří Kocourek – vedoucí projektu
Bc. Ngo Thi Quynh Nga – asistentka projektu
Ing. Tran Van Sang – tlumočník a asistent projektu
Cao Dinh Duc – koordinátor projektu
Trinh Thi Minh Thanh – účetní a asistentka projektu ve VSR
PaeDr. Jitka Jilemická – lektor, konzultant, autor
Ing. Hana Čiháková, PhD. – lektor, konzultant, autor
Nguyen Xuan Phong – koordinátor projektu ve středním a jižním Vietnamu

Další zúčastnění: Phung Thi Phuong Hien, Julie Lien Vrbková, Nguyen Viet Cuong

Zhodnocení roku 2011

Na počátku projektu jsme navázali přátelské kontakty s partnery projektu VIETCARE a Ministerstvem práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR, jež byly stvrzeny bilaterálními dohodami. Z potenciálu České republiky byly připraveny podklady pro odborné vstupy do projektu, tj. nejrůznější témata o odborném vzdělávání, která by mohla být ve VSR užitečná a zajímavá. Vznikly tři vzdělávací bloky pro první vietnamské posluchače a pracovní skupiny: kurz komunikačních dovedností pro učitele, kurz sestavování vzdělávacího programu a kurz metodické přípravy pedagoga na hodinu. Na základě této přípravy vznikl i první výukový materiál přeložený do vietnamštiny.

Vedle toho byl sestaven tým zkušených a nadaných tlumočníků (z nichž jeden působí současně ve VSR). V rámci první pracovní cesty do VSR byly písemně stvrzeny zmíněné dohody, pronajali jsme kancelář, založili řídící bázi projektu a zahájili výzkum, jenž se později stal vstupem pro doporučení realizace projektu v dalších letech.

V rámci druhé pracovní cesty vznikly dvě pracovní skupiny odborníků, jež měly za úkol ověřit, zda připravované bloky vyhovují vietnamskému prostředí, či je třeba je měnit a jak. Následně proběhla pilotní realizace dvou vzdělávacích bloků komunikace a tvorba vzdělávacího programu. Zároveň byly realizovány dvě konference. Jedna se věnovala zejména tématům a problémům v odborném školství a představení vlastního a dalších projektů. Druhá, celostátní konference byla věnována problematice odborného vzdělávání a možnostem jeho inovace jako systému. Na základě výzkumu vznikly internetové stránky www.seca.net.vn podporující celostátně celý systém informovanosti o odborných školách pro potenciální uchazeče, včetně přijímání studentů.

Konkrétní výstupy:
- Interní výzkumný souhrn doporučení pro projekt
- Sborník celostátní konference (ve VNJ – k dispozici v pražské kanceláři Klubu Hanoi na Sapě)
- Výukové materiály v oblasti Komunikace přeložené do vietnamštiny
- Výstupy z realizovaných konzultací
- Dvě pracovní skupiny
- Dva pilotní semináře
- Lokální mezinárodní konference v Hanoji
- Celostátní mezinárodní konference v Hanoji
- Webové stránky www.seca.net.vn

 

Projekt je realizován na základě rozhodnutí České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a podprogramu Podpora trhu práce ve Vietnamu prostřednictvím zvyšování úrovně odborného školství se zaměřením na zvyšování kvality a dostupnosti odborného školství. Projekt je financován z dotace ze státního rozpočtu ČR, partnery projektu jsou Ministerstvo práce, válečných invalidů a sociálních věcí VSR a Vietnamsko-australské centrum vzdělávání VIETCARE.

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

První projekt Klubu Hanoi v oblasti rozvojové spolupráce (24.04.2012)

Klobouk dolů (29.11.2012)

Druhý rok projektu podpory odborného vzdělávání ve Vietnamu (01.02.2013)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt rozvojové spolupráce"

V reakci na vývoj situace v oblasti vietnamské migrace do ČR jsme se začali více zaměřovat nejen na integrační aktivity v ČR, ale i na rozvojové projekty ve Vietnamu. V roce 2011 získal Klub Hanoi tříletý projekt rozvojové spolupráce v oblasti reforem odborného vzdělávání pod názvem Vzdělání a multiplikace sítě trenérů odborného vzdělávání ve VSR.

Související stránky

První projekt Klubu Hanoi v oblasti rozvojové spolupráce

Klobouk dolů

Druhý rok projektu podpory odborného vzdělávání ve Vietnamu