Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt Integrační vzdělávání

Další kurzy českého jazyka pro Vietnamce a Vietnamky v Praze

Eva Pechová
01.06.2010

Klub Hanoi ve spolupráci se společností InBit ČR v rámci projektu "Vzdělávání vietnamských migrantů" i nadále pokračuje ve výuce českého jazyka a českých reálií.

První půlroční kurz skončil patnáctého dubna, kdy absolventi kurzu obdrželi závěrečné certifikáty.  Skupina, která zasedla do lavic v ZŠ Meteorologická v půlce října, rozhodně působila v chodbách školy prazvláštně svým věkem, avšak nadšením a pílí si s běžnými žáky nezadala. Docházka byla výborná a účastníci kurzu se sblížili natolik, že dokonce iniciovali vznik nového kroužku tradičního vietnamského tance. Již se těšíme na první vystoupení! Díky spolupráci Klubu Hanoi a organizace Lačhe Čhave se také podařilo účastníkům prvního běhu kurzu zajistit další výuku českého jazyka.

Hned na konci dubna začaly v ZŠ Meteorologická kurzy pro další Vietnamce a Vietnamky: jeden půlroční opět pro začátečníky a druhý kratší, s dotací 60 hodin, pro pokročilejší studenty, kteří mají zájem připravit se na zkoušku A1 nezbytnou k získání trvalého pobytu. "Věřím, že díky těmto integračním kurzům se nám podaří lépe přizpůsobit místním zvykům", říká pan Nguyen Van Sung, který kurzy pro pokročilé navštěvuje s velkým nadšením.

Půlroční integrační kurz pro začátečníky má i tentokrát dotaci 150 hodin a studenti se budou učit po šesti hodinách týdně. Opět nepůjde pouze o češtinu, ale cílem je přiblížit jim i české zvyky, naučit je orientovat se v sociálním a zdravotním systému a seznámit je se základy práva. I tentokrát bude důležité jejich vzdělávání v pracovně právních záležitostech – dozvědí se, jak má vypadat pracovní smlouva, na jaké pracovní podmínky nepřistupovat apod. Materiály pro výuku jazyka připravují společně lektorky češtiny s pracovníky Klubu Hanoi a interkulturní hodiny zajišťují externí odborníci (právníci, pracovníci úřadů, policisté apod.) a Klub Hanoi jim zajišťuje tlumočení.

Po ukončení tohoto běhu kurzu se uskuteční zápis do posledního půlročního kurzu, kde dalších 25 studentů bude mít šanci změnit svůj život a naučit se jazyk země, ve které pobývá, a seznámit se s mnohými praktickými formalitami nezbytnými pro život zde (kam se obrátit, když potřebuji pomoc, jak vyplnit na poště složenku, co je to podací lístek a jak má vypadat nájemní smlouva). Z předešlých zápisů do kurzů víme, že zájem z vietnamské strany o studium je obrovský a z naší strany zatím neuspokojitelný. Věříme proto, že i v budoucnosti seženeme prostředky na další integrační kurzy, které považujeme za důležitý a účinný nástroj integrace.

 

Projekt "Integrační vzdělávání vietnamských migrantů" byl podpořen Evropským sociálním fondem.

Evropský sociální fond "Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti"

epechova@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Integrační kurzy pro vietnamské posluchače (02.02.2009)

Vietnamsko-české setkávání (07.04.2009)

Integrační kurzy na Libuši zahájeny! (11.11.2009)

Materiály pro kurzy češtiny ke stažení (20.02.2011)

Komentáře čtenářů

zapojení

Jakub28.09.2010

Re: zapojenĂ­

hlPXvsXRqO519.09.2014

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt Integrační vzdělávání"

Projekt "Integrační vzdělávání vietnamských migrantů" byl prvním velkým - tříletým projektem, na jehož realizaci se Klub Hanoi významně podílel. Díky němu se nám v červnu 2009 konečně podařilo otevřít kancelář a poradnu, a to přímo v centru dění – v areálu Sapa na Praze Libuši.

Související stránky

Integrační kurzy pro vietnamské posluchače

Vietnamsko-české setkávání

Integrační kurzy na Libuši zahájeny!

Materiály pro kurzy češtiny ke stažení