Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Vietnamský Thap Cam

Projekt rozvojové spolupráce ve středním Vietnamu

Jiří Kocourek
09.11.2009

Od listopadu 2006 probíhá v provincii Thua Thien Hue projekt bilaterální rozvojové spolupráce mezi Vietnamem a ČR Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel provincie Thua Thien Hue.

Celá třída

Projekt realizuje expertní tým Aplikovaná sociologie pod vedením Mgr. Jiřího Kocourka, který si za hlavní cíle stanovil sociální integraci ohrožených skupin obyvatel a zlepšení jejich ekonomické a sociální situace. Projekt je zaměřen na komplexní rehabilitaci a integraci postižených a chudých rodin v lokalitě.

Cílová lokalita a cíle projektu

Cílovou lokalitou projektu je obec Phong My ve středním Vietnamu vzdálená od města Hue asi 45 minut cesty na motorce. Obec byla zvolena z důvodu četného bombardování během americko-vietnamské války v 60. a 70. letech 20. století. Obec Phong My s více než 5000 obyvateli, leží na úpatí pohoří Truong Son. V obci je v současné době deset oficiálně uznaných vesnic a dědin (thon, ban), které tvoří správní jednotky obce. Žijí zde převážně Vietové, kteří se sem přestěhovali po válce a po roce 1986 za novými hospodářskými příležitostmi. Původní obyvatelstvo patří k národnostem Pa Hy a Van Kieu, kteří užívají vlastní jazyk, mají vlastní tradice i způsob života. Původně byl do obce Phong My složitý přístup a ještě nedávno byla obec geograficky i sociálně odříznuta od okolního světa. V současné době je zde již přiveden elektrický proud a velká většina domácností má přístup k užitkové vodě.

Pokud jde o infrastrukturu, jsou centra většiny vesnic přístupná autem, zbytek jen na motorce po úzkých prašných cestách. Je zde školka i škola a zdravotnická stanice. Žije zde mnoho chudých domácností s postiženými dětmi, jejichž vzdělávání nebylo vůbec řešeno. Možnosti zdravotnické stanice byly velmi omezené. Projektu přispěli někteří drobní dárci a zejména také vietnamští partneři.

Následkem spadu chemických látek v době války, stejně jako nízkého povědomí o zdravé reprodukci a porodu, se v oblasti vyskytuje dle našich terénních výzkumů cca 8 % postižených osob, což řadí lokalitu mezi významně zdravotně a sociálně postižené ve Vietnamu.

Založení projektu a jeho prezentace

Nově postavená pěstírna

Zakládání projektu rozvojové spolupráce - ODA (Official Development Aid) ve Vietnamu je poměrně administrativně náročné a proces schvalování na české i vietnamské straně může trvat i dva roky. Obě strany přitom používají jinou logiku sestavování projektové dokumentace a monitoringu účetnictví.

Projekt začínal poměrně složitým strukturovaným výzkumem, který spočíval v pozorování lokality, rozhovorech s cílovými domácnostmi, s odborníky a s autoritami obce. Dále také proběhl například výzkum proveditelnosti subprojektu chráněné dílny, výzkum sociální práce ve Vietnamu a výzkum trhu s houbami v provincii Thua Thie Hue. Výzkumy sloužily jednak pro samotnou realizaci projektu (výběr klientů, uspořádání rozpočtu), ale také pro upřesnění projektového dokumentu pro schválení ve VSR.

Během realizace navštívilo projektový tým více než patnáct delegací, návštěv a kontrolních misí z České republiky a Německa, projekt byl prezentován v médiích ve Vietnamu i v ČR, na několika webových stránkách a na univerzitě.

Výsledky projektu

Významným výstupem projektu je základní vybavení zdravotnické stanice v obci. V rámci projektu byl zakoupen také ultrazvuk a k jeho využití byl vyškolen místní lékař. Vybavení umožnilo kvalitnější a bezpečnější porody, drobné operativní zákroky a další léčbu a prevenci obyvatel, která dosud nebyla možná. V rámci projektu byla také uzavřena dohoda se stanicí o spolupráci s projektovými sociálními pracovníky, kteří pak mohli pacienty doprovázet na vyšetření.

Operované dítě

Podařilo se zintenzivnit docházení lékaře do jednotlivých domácností postižených a bylo uhrazeno mnoho zdravotnických vyšetření a nasazení medikamentózní léčby. V obci byla také zorganizována dvě plošná zdravotnická vyšetření, první zaměřené na postižené, druhé na postižené, kteří se staly klienty projektu v průběhu jeho realizace a děti ve věku od 3 do 4 let. Realizovaný projekt umožnil založit a zakoupit pro 25 domácností zdravotní pojištění a 12 osobám byla zprostředkována operace včetně doprovodných vyšetření. Pokud jde o rehabilitaci, byli vzděláni dva pracovníci zdravotnické stanice, kteří mohou dále poskytovat v obci rehabilitace. Deseti osobám byly zakoupeny protézy dolních končetin a třem invalidní vozík.

Od března roku 2007 do června roku 2009 byla v oblasti realizována sociální práce zaměřená jak na jednotlivce, tak na organizace i skupiny. Mezi hlavní náplň sociálních pracovníků patřily například aktualizace seznamů postižených a chudých domácností, zprostředkovávání a doprovod na zdravotnická vyšetření, zprostředkování společných setkání a podpora v péči o děti. Pracovníci projektu také pomáhali při zařizování občanských průkazů, řidičských oprávnění a při zprostředkování odborného vzdělávání pro postiženou mládež. Pro děti z obce pracovníci projektu zorganizovali několik výletů, stáží a soutěžní výstavu. Během projektu se podařilo v obci vystavět chráněnou dílnu pro postižené a založit speciální třídu pro postižené děti v obci. Za celou dobu projektu bylo realizováno celkem 1273 sociálních intervencí (49 za měsíc) a bylo podpořeno sociální prací 314 osob. Projekt v obci poskytl zaměstnání třem osobám – sociálním pracovnicím a kuchařce. Dále projekt poskytoval drobné finanční příspěvky v nouzi a za léky a částečně vybavil lidový výbor obce a další partnery elektronikou a nábytkem. Výstavbou dvou budov v obci podpořil projekt krátkodobou zaměstnanost obce.

Seminář o sociální práci

Významná část aktivit byla zaměřena na vzdělávání. Kromě dvou stáží v celkové délce čtyř měsíců, v rámci kterých byli vzděláváni učitelé, sociální pracovníci, postižené děti a jejich rodiče, jsme organizovali také semináře sociální práce, práce s PC, pěstování hub, chovu drůbeže, lektorských dovedností a dovedností řízení a marketingu, školení v komunikaci a řešení konfliktů.

Významnou činností bylo také založení speciální třídy pro postižené děti, která nyní funguje samostatně pod vedením ředitelky mateřské školky a byla uznána oficiálně jako součást vzdělávacího systému. V současné době školku navštěvuje 10 dětí a vyučují zde dvě učitelky. Dětem je zde také poskytována rehabilitace. Významnou součástí práce učitelek je také intenzivní komunikace s rodiči.

Na základě výzkumu byl rovněž navržen projekt založení soběstačné skupiny postižených s výhledem založení družstva postižených a pěstírny hub. V současné době je pěstírna dostavena a proběhla první sklizeň. Zatím je zaměstnáno 15 osob. Členové soběstačné skupiny byli dále podpořeni v systematickém chovu drůbeže.

Písemnými výstupy projektu jsou zejména Závěrečná zpráva z výzkumu o sociální práci ve Vietnamu, studie proveditelnosti pěstírny hub a metodika vzdělávání o sociální práci, speciální vzdělávání ve Phong My.

Celý projekt bude zakončen konferencí a závěrečným kulturním pořadem pro obyvatele obce.

Možnost finanční podpory a udržitelnosti

Pokud máte zájem dozvědět se o projektu více, navštivte stránky projektu na www.jirkoc.cz/thuathienhue. V části Financování můžete najít způsob, jak s projektem spolupracovat či jak jednorázově či systematicky přispět k řešení problematiky v dané lokalitě (nákup výrobků, podpis smluv o spolupráci). V současné době probíhají zásadní aktivity pro finální zajištění udržitelnosti projektu s pomocí partnerů projektu a dalších dárců.

 

Projekt je podpořen ze zdrojů státního rozpočtu České republiky.

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Komentáře čtenářů

projekt

milan cina18.03.2013

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Vietnamský Thap Cam"

Rubrika zahrnující různorodou směs příspěvků o zkušenostech a dojmech z asijských pobytů. Doufáme, že si společně s námi zavzpomínáte, pobavíte se, nebo se něco nového dozvíte.