Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Recenze

Vietnam od paleolitu k Đổi mới

P.K.
10.02.2009

Je tomu 32 let, co vyšel svazek Dejiny Vietnamu od vietnamského historika Nguyen Khac Viena ve slovenském překladu (přel. I. Doležal, vydalo nakl. Pravda). Jde o poněkud tendenční dílo značně poznamenané svou dobou a dnes už velmi nedostačující. Nahradit jej nemohl ani drobný svazek Petry Müllerové Vietnam, vydaný v edici Stručná historie států nakl. Libri (2004). Velkolepá ediční řada Dějiny států, kterou vydává Nakl. Lidové noviny, přinesla v minulých letech už více než 50 obsáhlých svazků, shrnujících historii více než 70 zemí světa. Jistě už nejeden čtenář očekával, kdy se konečně objeví i svazek o Vietnamu. Dnes můžeme říci: je tady!

Obálka knihy

Dějiny Vietnamu mají 280 stran textu a další desítky stran příloh, v nichž najdeme mj. nezbytný soupis všech panovníků a chronologický přehled základních událostí z vietnamských dějin, ale i úctyhodný soupis vybrané bibliografie a jmenný rejstřík. Maloobchodní cena svazku je 329,- Kč.

O text se podělilo hned několik autorů, vesměs promovaných vietnamistů (s výjimkou 20 stran o česko-vietnamských vztazích). Lucie Hlavatá a Ján Ičo se postarali o starší dějiny, sahající od prehistorických časů až do mingské invaze na počátku 15. století, v období našeho letopočtu navíc s nezbytným paralelním pohledem na vývoj Čamské říše, která se rozprostírala na území dnešního středního a částečně jižního Vietnamu. Tato část podává spolehlivý základní přehled, snad lze jen politovat, že ve srovnání s dalšími, zevrubnějšími částmi působí svým rozsahem poněkud stručně (de facto jen 60 stran).

Další etapu dějin, která zahrnuje pronikání Evropanů do jihovýchodní Asie až po francouzskou kolonizaci a vyúsťuje ve druhé světové válce a japonské okupaci, si vzala na starost další vietnamistka – a japanoložka – Petra Karlová (celkem 90 stran). Poslední část, do níž připadly dvě indočínské války a vývoj VSR od r. 1975 až do dnešních dnů, pojednala její kolegyně Mária Strašáková (85 stran).

Zvláštní kapitola pak samostatně reflektuje vývoj česko-vietnamských vztahů, podobně jako tomu je u většiny jiných zemí, jejichž historie již byla zmapována v řadě Dějiny států. Jejími autory jsou promovaný etnolog s částečnou vietnamistickou formací Karel Kučera a 3. tajemník českého velvyslanectví v Hanoji Roman Musil.

Ve srovnání s ostatními svazky edice Dějiny Vietnamu rozhodně obstojí a ve všech částech přinášejí velké množství u nás dosud nepublikovaných informací. V každém případě se z nich od okamžiku vydání stává jeden z nejdůležitějších tištěných pramenů pro každého, kdo se Vietnamem hodlá zabývat. Je to jediný zdroj, který pojednává takto důkladně a přehledně dějiny země od nejstarších dob až do dnešních dnů. Pokud bychom hledali nedostatky, jde spíše o drobnosti (včetně několika věcných nepřesností v detailech), na něž lze poukázat, ale jež v zásadě neubírají celku na významu. Snad jediná významnější poznámka by se mohla týkat celkového záběru. Je ovšem logické, že rozdělí-li si dějiny jedné země několik autorů, má to za důsledek změny v autorském stylu (zde překvapivě ne tak velké, abych byl spravedlivý), občas sklon k positivistickému výčtu dat (bez nadhledu s hlubší interpretací, jakého dosáhl např. v Dějinách Číny J. K. Fairbank; což je ovšem kromobyčejně vysoko nasazená laťka), a někdy i drobné informační mezery (jako kuriozita budiž zmíněno, že na rozdíl od jiných významných postav se u osoby Ho Či Mina nedozvíme skoro nic ani o jeho původu a mládí, ani o posledních letech jeho života). Nechci však na základě takových malých nedotažení (venkoncem, právě o Ho Či Minovi už jsme si všechno mohli přečíst někde jinde…) snižovat celkový význam svazku, tím spíš, že Nakladatelství LN má ve zvyku při dalších vydáních – která jsou v rámci edice zatím téměř samozřejmá – žádat autory o zanesení oprav a aktualizací všeho druhu.

Za pozornost stojí jazyková bohatost pramenů, z nichž autoři čerpali. Kromě děl v hlavních světových jazycích (angličtina, francouzština, ruština) využívali vydatně i vietnamskou historiografickou literaturu, která má v současné době již velmi solidní úroveň. Petra Karlová díky své hlavní jazykové specializaci navíc obohatila své kapitoly o japonské přítomnosti ve Vietnamu četnými odkazy na japonskou odbornou literaturu. V rozmanitosti použitých zdrojů lze tudíž spatřovat v mnoha ohledech i přednost tohoto svazku. (Ne snad vždy v rámci příspěvku jednoho autora, ale v celku díla.) Jde tudíž o skutečně původní dílo českých orientalistů, už jen tím cenné.

Vydání Dějin Vietnamu je událostí, kterou by neměl přehlédnout nikdo, kdo se o Vietnam jakkoli zajímá.

Lucie Hlavatá, Petra Karlová, Mária Strašáková, Ján Ičo: Dějiny Vietnamu. NLN - Nakladatelství Lidové noviny 2008, 360 stran. Doporučená cena 329,- Kč.

pk@klubhanoi.cz
Další články autora

Komentáře čtenářů

ta kniha je blabol

peter04.03.2009

Taky odborník...

Chop Van Nong10.03.2009

bez názvu

Giang10.03.2009

12MRIIoHo

3pHn3kVby08.09.2013

bez názvu

pk15.03.2009

bez názvu

Chop Van Nong16.03.2009

........paleolit..

mai thao phuong - 22.06.2009

Peter

Petr17.12.2009

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Recenze"

Rubrika recenzí přináší pohled fundovaných autorů na zajímavé publikace týkající se Vietnamu a jihovýchodní Asie.