Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Literární okénko

Vietnam v českých knihkupectvích

Klub HN
05.12.2004

Pro všechny zájemce o Vietnam uvádíme souhrnný přehled knih týkajících se Vietnamu, které vyšly v posledních letech česky a dosud jsou dostupné v knihkupectvích. Některé z nich - ty, jež byly vydány v posledních dvou letech (2003-2004) - jsme na našich stránkách již podrobně recenzovali. Přidáváme krátké hodnotící anotace.

Ivo Vasiljev: Za dědictvím starých Vietů. (Etnologický ústav AV ČR, Praha 1999; 222 stran, 172 Kč) Kniha devíti vydatných esejů o dějinné kontinuitě vietnamského národa poskytuje vyčerpávající mozaiku údajů o hmotné kultuře i duchovních tradicích, o jazyce, o dvoutisíciletém národním boji za nezávislost především proti Číně, ale také o společenské organizaci běžných komunit na vesnicích, i o rodinném životě starých Vietů. Kniha vyšla v rámci dlouholetého grantového projektu Vietnamci v České republice, vedeného Stanislavem Broučkem, její text však byl napsán již na konci osmdesátých let. Pro člověka se zájmem o Vietnamce a pochopení jejich kultury zcela zásadní, nepostradatelný titul, navíc informačně spolehlivý, což garantuje už samo jméno autora. Text předpokládá určitou obeznámenost s tématem. Dosud v prodeji.

Stanislav Brouček: Český pohled na Vietnamce. (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2003; 478 stran, 170 Kč) Vyšlo jako druhý svazek v rámci téhož projektu, Vietnamci v České republice; v budoucnu mají celou řadu doplnit ještě dva další tituly. Knížka má podtitul: Mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství. Celá kniha je souhrnem 785 ukázek z článků a relací dotýkajících se Vietnamu a Vietnamců nejrozmanitějšími způsoby, někdy i jen okrajově, a to z období dvou let 1998-1999. Tyto ukázky pak editor roztřídil do sedmi zastřešujících témat-kapitol: Vietnam; Vietnamsko-české vztahy; Kriminalita; Vzdělávání; Interetnické reakce; Migrace Vietnamců v ČR; Podnikání. Svazek může být inspirativní a vybízí k další analýze, ale kazí jej řada formální nedostatků a – koneckonců – obsahuje texty staré již 4-5 let. Sbírku doplňuje Výběrová obsáhlá bibliografie k etnologické problematice Vietnamu, Vietnamců a vietnamství, jejíž význam rovněž snižuje proklamovaná "výběrovost"; chybí v ní i některé zásadní tituly. Blíže recenze.

Petra Müllerová: Dračí král - Vietnamské pohádky. (Dauphin v edici Ethnos, Praha 2001; 144 stran) Známá vietnamistka převyprávěla 21 tradičních vietnamských příběhů, ne vždy ovšem pohádek, najdeme zde i mýty (Bůh větru a bůh blesku), historické legendy (Jezero vráceného meče) či bajky (Jak přišel tygr k pruhům). Docela příjemné počtení lze doporučit i jako přínosné nahlédnutí do vietnamské kultury.

Petra Müllerová: Vietnam. (Libri v edici Stručná historie států, Prahas 2004; 126 stran, 150 Kč) Kapesní příručka vychází z koncepce celé řady. Osmdesát stran je věnováno stručnému výkladu vietnamských dějin od prapočátků do současnosti, devět stran pak čistě vývoji česko-vietnamských vztahů. Tento základ doplňuje příloha "zajímavostí" přibližujících povahu vietnamské kultury (Jazyk a písmo, Keramika, Vodní loutkové divadlo, Tradiční medicína…), informací pro turisty a Jazyková první pomoc (tři strany slovíček a konverzačních formulek). Věcně pojatá knížka může poskytnout základní představu o zemi pro každého, kdo o to stojí. Blíže recenze.

William J. Duiker: Ho Či Min – životopis. (přel. J. Filipský; BB art, Praha 2003; 584 stran, 590 Kč) Vynikající a všeobsáhlý profil jedné z nejvýznamnějších osobností nejen vietnamských dějin. Informačně spolehlivá a vyčerpávající kniha podává čtivou formou chronologicky plastický obraz Ho Či Mina nejen jako schopného politika a mýty opředeného bojovníka za osvobození Vietnamu, ale i jako člověka s málo známým a někdy zamlženým soukromým životem. Duikerova práce je ceněna jako vůbec nejúplnější a nejobjektivnější životopis Strýčka Ho, který se snaží osud tohoto vlastence pochopit v širším a všeobjímajícím kontextu. Autor strávil studiem této osobnosti přes třicet let a pátral po informacích v řadě zemí, kde Ho Či Min působil (Vietnam, Čína, Francie, Anglie, USA), v mnoha archivech a knihovnách a čerpal informace z několika jazyků. Nejdůležitější kniha nejen o Ho Či Minovi, ale o dějinách Vietnamu 20. století vůbec. Solidní překlad. Blíže recenze.

Nguyen Binh: Tisíc oken. (přel. P. Komers; vyd. Mladá fronta v edici Květy poezie, Praha 2001; 96 stran, 99 Kč) Překlady z poezie jednoho z nejvýznamnějších vietnamských básníků minulého století, jehož verše znají, a to často nazpaměť, snad všichni Vietnamci. Nguyễn Bính (1918-1966) je jedním z mála novodobých autorů, již se inspirovali lidovou poezií, a proslul jako básník venkova. Všem srozumitelné verše obsahují řadu tradičních motivů a konkrétních reálií, a mohou tak poskytnout i určitou představu o každodenním životě na vietnamské vesnici. Ukázky z knihy naleznete v Literární rubrice.

Lucie Hlavatá + Binh Slavická: Praktická vietnamština – Tiếng Việt thực hành. (Fortuna, Praha 2003; 320 stran, 260 Kč) V podstatě první učebnice vietnamštiny pro Čechy je výsledkem delší spolupráce vedoucí oboru vietnamistiky při FF UK v Praze, PhDr. Lucie Hlavaté, a vietnamské lektorky tamtéž, ing. Bình Slavické. V šestnácti lekcích velmi důkladně vysvětlují základní gramatiku jazyka, a to paralelně v češtině i ve vietnamštině. Učebních textů a cvičení obsahuje kniha pomálu. Jde tedy především o vietnamštinu ´teoretickou´ - učebnice nabízí spíše hutný výkladový materiál, s nímž lze pracovat při výuce, ale tu by měl v ideálním případě učitel doplnit dalšími praktickými cvičeními, hlavně výslovnostními. (Brzy by ostatně měla vyjít i zvuková nahrávka na CD.) Knihu ocení též pokročilejší studenti, kteří se k ní mohou vracet jako ke gramatické příručce. Potřebný svazek pro každého, kdo se zajímá o vietnamštinu. Podrobné informace: Praktická vietnamština.

Viktor Koudelka: Vietnam - země rýže a hor. (Vyd. Akcent, Praha 2004; 172 stran, 105 fotografií, 250 Kč) Tento cestopis uvádíme spíše pro úplnost. Nejedná se o odbornou publikaci. Kniha je bohatě ilustrována a cestovatelskou problematiku pojímá v přiměřené šíři. Na druhou stranu se potýká s jistými nedostatky, jejichž bližší rozbor najdete v recenzi.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Vietnamská literatura (13.08.2003)

Vietnamský comics (16.10.2003)

Vietnamská nakladatelství hlásí mizivý zájem o knihy (16.08.2005)

Vietnamská literatura na přelomu tisíciletí (09.09.2005)

Vietnamská literatura v překladech (15.01.2006)

Jak propagovat vietnamskou literaturu (28.01.2010)

Seznam literatury aktualizovaný (10.05.2015)

Komentáře čtenářů

bez názvu

kca05.12.2004

Mnohem víc

Karel Kučera06.12.2004

Re: Mnohem víc

Ivo Vasiljev06.12.2004

bez názvu

pk06.12.2004

Doplněk

Karel Kučera07.12.2004

poezie Nguyen Binh v originále

Martin Nam21.12.2004

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Literární okénko"

V této rubrice Vás budeme postupně seznamovat s dostupnými překlady vietnamské poezie i prózy, najdete tu také recenze publikací o Vietnamu a některé další drobnosti.

Související stránky

Vietnamská literatura

Vietnamský comics

Vietnamská nakladatelství hlásí mizivý zájem o knihy

Vietnamská literatura na přelomu tisíciletí

Vietnamská literatura v překladech

Jak propagovat vietnamskou literaturu

Seznam literatury aktualizovaný