Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Zážitky z cest

Mezi vietnamskými Hmongy

P.K.
23.09.2004

Držím jedinou husu, kterou Siengova rodina má: můj hostitel se usměje, podřízne ji a do misky odchytává vytékající krev. Tělo husy se mi ještě hodnou chvíli cuká v rukách. Pak ji Sieng začne oškubávat, čistí ji, myje ve vodě, která sem přitéká improvizovaným vodovodem (hadicí) ze vzdáleného potoka, rozřízne ji, třídí vnitřnosti a pečlivě omývá střeva.

Hmongové patří mezi největší národnostní menšiny žijící ve Vietnamu. Podle sčítání lidu z roku 1999 byli se svými 788 tisíci příslušníky osmou nejpočetnější národností v zemi. Za pouhých deset let tak vzrostl jejich počet o 230 tisíc, tj. téměř o třetinu (v r. 1989 jich ve VSR žilo 558 tisíc). Tato čísla ovšem dál narůstají, a není divu: sám Sieng má šest dětí, tedy zatím, a mezi Hmongy není žádnou výjimkou. I přes chudobu si zdejší rodiče pořizují početné potomstvo, tím spíš, nedaří-li se jim porodit syna. Sieng v tom uspěl až napopáté, šestý – také mužský – přírůstek jen potvrdil, že trpělivost opravdu přináší růže. Problém spočívá v tom, že se za nadbytečné děti musí státu platit, ne snad moc, ale pro zdejší lidi znamenají peníze už samy o sobě nadstandard: na co by je tady v horách taky potřebovali? Nemají tu ani žádný obchod.

Původ Hmongů se dosud nezdařilo zcela vyjasnit. Liší se svým vzhledem od ostatních národností v těchto končinách, mají lehce světlejší pleť, širší lícní kosti a výraznější rty. Pro tuto odlišnost se někteří badatelé domnívali, že jejich pravlastí jsou stepní oblasti Střední Asie, sever dnešní Číny či Mongolsko. Jakkoli někdy dávno před naším letopočtem snad opravdu mohli prapředci dnešních Hmongů sídlit jinde, dnes se za oblast jejich původu uznávají spíše horské regiony jižní Číny. Nakonec nejvíce Hmongů dosud žije právě tam, v provinciích Kuej-čou, Kuang-si, Jün-nan a S´-čchuan. Odsud také přišli jejich příbuzní do zemí Jihovýchodní Asie.

Veškeré početní údaje o Hmonzích však ztroskotávají především na problému rozlišení dvou slov. V Číně se dosud místo označení Hmong (jak se nazývají Hmongové sami, někdy také přepisováno jako Mong) nadále užívá výrazu Miao. Podle sčítání obyvatel v roce 1990 žilo v Říši středu téměř sedm a půl milionu osob, které se k národnosti Miao přihlásily. Ovšem toto označení zahrnuje nejen vlastní Hmongy, ale i další dvě větší etnika. Odhaduje se, že Hmongové představují zhruba polovinu ze zmíněné cifry, tj. necelé čtyři miliony osob.

Také v zemích Jihovýchodní Asie se donedávna pro Hmongy užívalo výrazu odvozeného z čínského Miao, jako např. Meo, Meau, Maeo, ale v poslední době se od něj obecně upouští, neboť zde byl chápán jako pejorativní. Nyní se převážně hovoří již jen o Hmonzích. Žijí v Thajsku (více než 100 tisíc duší), v Laosu (přes 300 tisíc), v Barmě (necelé 3 tisíce) a také právě ve Vietnamu. Soudí se, že do těchto zemí přišli poměrně pozdě, na rozdíl od mnohých jiných etnických menšin. V případě Vietnamu šlo zřejmě o tři různé přistěhovalecké vlny v rozpětí 17.-19. století. Dílem snad ze zvyku, dílem z nutnosti (v úrodných nížinách a nižších polohách už žili Vietové a jiná etnika) se usazovali v nejvyšších horských oblastech severního Vietnamu, většinou v nadmořské výšce nad 1000 m.

Tím se ovšem též dá vysvětlit nespojitost hmongského osídlení. Žijí zcela roztroušeně v celé řadě provincií, nejjižněji až ve středovietnamském Nghe Anu, vždy však ve vyšších polohách. Tomu pak odpovídá i rozrůzněnost dialektů a celé řady zvyků, i když se etnografové v zásadě shodují na pozoruhodné jednotnosti základů hmongské kultury a překvapivé životnosti tradičních zvyků prakticky všude, kde lze Hmongy nalézt. Mají obrovskou kulturní tradici, zahrnující nesmírně bohatou ústní slovesnost, hudbu, duchovní život obecně, ale také zvyky v oblékání a účesech.

V souladu s nejnovějšími lingvistickými poznatky bývají Hmongové řazeni podle svého jazyka do rodiny národů miao-jao, která bývá vnímána coby samostatná jazyková rodina. Z vietnamských národnostních menšin do této rodiny patří ještě Zaové (v Číně známí jako Jaové) a Pa-Thenové. Hmongština je podobně jako čínština či vietnamština jazykem jednoslabičných slov, bez skloňování a časování. Má však složitější hláskový a tónový rejstřík než většina isolačních jazyků této oblasti. Rozlišuje 7-8 tónů (čínština 4, vietnamština 6), v některých dialektech údajně dokonce i víc tónů. V jednom nářečí na území Vietnamu bylo zaznamenáno až 70 různých souhlásek. Přes všechny rozdíly ve výslovnosti si ovšem vietnamští Hmongové mezi sebou v zásadě mohou porozumět.

Podle nářečí a barvy ženských šatů se Hmongové ve Vietnamu dělí na čtyři základní skupiny: Hmongy bílé, Hmongy černé, Hmongy zelené (či modré) a Hmongy květinové. Vietnamští etnografové uvádějí někdy i další dvě skupiny: Červené Hmongy a tzv. Na Mey. Lze se ovšem setkat i s dělením na sedm skupin. Nelze přitom automaticky čekat, že ženy budou vždy nosit jen barvu podle jména hmongské skupiny, do níž patří: v Siengově vesnici Giang-A-Pan žijí bílí Hmongové, ale příznačně bílé (tj. nebarvené) lněné sukně zde téměř není vidět. Ženské kostýmy jsou často velmi pestré, zářivých barev a pozoruhodných vzorů. Kromě záliby ve tkaných, vyšívaných a pestrobarevných látkách vynikají hmongské ženy i nošením rozmanitých pokrývek hlavy a originálními stříbrnými šperky, které jsou nicméně typické především pro hmongské dívky v některých čínských oblastech. Ve Vietnamu často zůstává výstroj skromnější, někteří lidé mívají jediné šaty. V určitých oblastech projevují Hmongky i jejich mužské protějšky zálibu ve vyholených spáncích, ženy si však hlavní proud vlasů mnohdy nestříhají a stáčejí si jej na temeni pod různé "čepce". Muži potom chodí oblečeni spíše nevýrazně, příznačné jsou pro ně černé kalhoty s širokými a kratšími nohavicemi, sahající pouze asi tak do půli lýtek.

Dokončení příště.

(Text byl napsán pro měsíčník Lidé a země; zde jej uveřejňujeme v upravené a doplněné podobě.)

pk@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Mezi vietnamskými Hmongy (dokončení) (01.10.2004)

Komentáře čtenářů

:-)

J.I.27.09.2004

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Zážitky z cest"

Zážitky z dobrodružných výprav po vietnamských městech, venkově, ale i často marného hledání kousku tropické přírody. Máte svoje vlastní dojmy z tohoto koutu Asie? Napište nám!

Související stránky

Mezi vietnamskými Hmongy (dokončení)