Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Cestujeme po Vietnamu

Van Mieu (3. část: význam chrámu v historii Vietnamu)

Kateřina Nováková
10.03.2004

V závěrečné části malého seriálu o Chrámu literatury se budeme věnovat jeho významu pro šíření vzdělanosti ve starém Vietnamu.

Do nástupu dynastie Lý bylo školství v Đại Việtu neorganizované, v rukách je měli vesničtí učitelé. Založení Văn Miếu - Quốc Tử Giám a zavedení státních úřednických zkoušek bylo důležitým krokem k centralizaci vzdělání do hlavního města a zavedení jednotného vzdělávacího systému v zemi.

Cesta k nejvyššímu vzdělání, která byla korunována zvěčněním úspěšného kandidáta vyrytím jeho jména do kamenných stél na Dvoře stél (Khu bia), trvala mnoho let a stála studenty značné úsilí. Po absolvování vesnické školy, kde se hoši postupně učili číst a psát čínské znaky (malé učení - tiểu học), ti, kteří projevili dostatečné nadání, mohli pokračovat v dalším učení (Velké učení - đại học), které zahrnovalo studium Pěti klasických knih a Čtyř posvátných knih. Ti nejúspěšnější byli později vedeni řediteli vzdělání (quan đốc học), v odlehlých provinciích byli vedeni vzdělanými mandaríny (quan giáo), a po ukončení tohoto stupně studia se mohli zúčastnit zkoušek (thi cử).

První úřednické zkoušky byly v vypsány v roce 1075 a požadovaly pouze znalost Pěti klasických knih, panovník Lý Anh Tông (1138 - 1175) však zavedl zkoušku ze znalosti politiky, práva a matematiky. Do 1232 se zkoušky nekonaly pravidelně, teprve po nástupu dynastie Trần bylo stanoveno, že zkoušky se budou konat každých sedm let a byla stanovena také hierarchie doktorských titulů na prvních třech místech: 1. doktor literatury (Trạng nguyên), 2. Bảng nhãn a 3. Thám hoa. V roce 1304 byl zaveden další titul doktora druhého stupně, který se řadil až za tři předcházející. Až v roce 1374 se začal používat namísto původního doktorského titulu Thái học sinh titul Tiến sĩ, který se používá i v současné vietnamštině.

Kandidáti, kteří uspěli u provinčních zkoušek (thi hương), které byly vyhlašovány od druhé poloviny 14. století, se mohli přihlásit ke zkouškám v hlavním městě. Při provinčních zkouškách uchazeči museli dokázat vyložit složitá místa v klasických knihách, složit báseň ve fomě fu a shi, sepsat královský výnos a úvahu na dané téma. Úřednické zkoušky ve Văn Miếu - Quốc Tử Giám nabyly největší důležitosti během vlády dynastie Pozdní Lê (1428 - 1526). Obsahovaly stejné části jako zkoušky provinční, byla však navíc zavedena palácová zkouška (thi đình), při níž kandidáty zkoušel sám panovník a konala se v císařském paláci. Jejím obsahem bylo většinou sepsání úvahy na téma zadané panovníkem. První zkoušky v hlavním městě za dynastie Lê se konaly v roce 1442 a tehdy také byla vztyčena první kamenná stéla se záznamem o zkouškách a se jmény těch, kteří se v nich umístili nejlépe. Těchto prvních zkoušek za dynastie Lê se zúčastnilo 450 kandidátů, z nichž 33 získalo doktorský titul Tiến sĩ. Nejlepší z nich byl Nguyễn Trục, který získal titul Trạng nguyên. Později působil jako vyslanec v Číně, kde také získal hodnost doktora literatury, proto byl nazýván "doktorem literatury dvou zemí".

V 16. a 17. století postupně dochází ve Vietnamu ke krizi konfucianismu a úpadek režimu provázel také úpadek zkoušek, rozšířila se korupce při získávání titulů a úřednických míst.

Nicméně v podobě, kterou zavedli panovníci dynastie Lê, se zkoušky dochovaly až do vlády dynastie Nguyễn, kdy byly přizpůsobeny francouzským požadavkům. V roce 1915 byly zkoušky definitivně zrušeny v Tonkinu a 1919 v Annamu.

Ačkoliv v posledních dvou staletích své existence úřednické zkoušky zaznamenaly propad, jejich význam a potažmo význam Văn Miếu - Quốc Tử Giám je pro Vietnam nesmírný. Díky zavedení zkoušek v hlavním městě totiž došlo nejen k soustředění a uspořádaní vzdělání, ale především k rozšíření řad vzdělanců, kteří své znalosti a vědomosti předávali dále a podíleli se na šíření vzdělání po celé zemi. Văn Miếu - Quốc Tử Giám sloužil jako nejstarší univerzita ve Vietnamu, soustředili se zde největší učenci své doby a pochopitelně zde vznikala i mnohá cenná díla literární a historická.

 

Literatura k celému seriálu:

Phan Đại Doãn: Một số vấn đề về Nho giáo Việt Nam. NXB Chính trị Quốc giá, Hà Nội 1998.

Zkouškový systém na Dálném východě. Česká orientalistická společnost, Praha 2002.

Vietnamese Studies, 3, 1991.

Vasilijev, Ivo: Za dědictvím starých Vietů. Etnologický ústav AV ČR, Praha 1999.

Florence, Mason, Sorey, Robert: Lonely Planet Vietnam. Lonely Planet Publications, Oakland.

Hà Văn Thu, Trần Hồng Đức: A brief chronology of Vietnam's history. Thế giới publishers, Hanoi 2000.

Nguyen Khac Vien: Dejiny Vietnamu. Pravda, Bratislava 1978.

Huard, Pierre; Durand, Maurice: Viet Nam civilisation and culture. Ecole Francaise d´Extreme-Orient, Hanoj 1998.

Obuchová Lubica, Čínské symboly. Grada, Praha 2000.

Nový orient, ročník 27, č. 2, 1972.

http://www.thingsasian.com/goto_article/article.585.html

 

Nezkrácenou verzi textu o Văn Miếu - Quốc Tử Giám si můžete přečíst mezi pracemi vietnamistů.

knovakova@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Van Mieu - Chrám literatury (1. část: historie) (12.02.2004)

Van Mieu - Chrám literatury (2. část: prohlídka) (29.02.2004)

Komentáře čtenářů

d0rXLEJ4Dz

WbPJ1aBhJj08.09.2013

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Cestujeme po Vietnamu"

Zážitky z dobrodružných výprav po vietnamských městech, venkově, ale i často marného hledání kousku tropické přírody. Máte svoje vlastní dojmy z tohoto koutu Asie? Napište nám!

Související stránky

Van Mieu - Chrám literatury (1. část: historie)

Van Mieu - Chrám literatury (2. část: prohlídka)