Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Cestujeme po Vietnamu

Van Mieu - Chrám literatury (1. část: historie)

Kateřina Nováková
12.02.2004

Chrám literatury, místo zasvěcené čínskému mudrci Konfuciovi a zároveň první vietnamská univerzita, je dnes nejen jedním z nejatraktivnějších turistických míst v Hanoji, ale má především značný význam pro vietnamskou kulturu a rozvoj vzdělanosti ve starém Vietnamu. V první části miniseriálu se budeme stručně zabývat historií chrámu od založení po současnost.

Založení Chrámu literatury

Pohled od Hlavní brány.

V historických dílech Đại Vịet sử ký toàn thư a Khâm định Việt sử thông giám cương mục se uvádí, že osmého měsíce v roce psa (Canh Tuất -1070) založil panovník Lý Thánh Tông chrám, který zasvětil otci konfucianismu – Konfuciovi, a pojmenoval jej Văn Miếu. Byly zde vztyčeny sochy Konfucia, Chu Cônga, čtyř jeho nejoblíbenějších žáků (Tứ phối) a zpodobněno 72 dalších Konfuciových žáků. O pět let později, v roce kočky (Ất Mão), již za vlády mladičkého krále Lý Nhân Tônga, byly dvorem vypsány první mandarínské zkoušky podle čínského vzoru a v roce draka (Bính Thình - 1076) byla v sousedství chrámu založena Královská akademie (Quốc Tử Giám). Do královské akademie byli shromážděni vybraní učenci, kteří působili jako učitelé a zároveň šiřitelé konfuciánské nauky, a Văn Miếu - Quốc Tử Giám se tak stala na více než 700 let centrem vietnamského konfucianismu.

Někteří vědci však kladou datum založení Văn Miếu do roku 1156 a rok 1070 považují pouze za datum postavení budovy chrámu. Od založení samostatného státu v 10. století až do konce vlády dynastie Lý se totiž přízni vládnoucí třídy těšil buddhismus, který také byl oficiálním státním náboženstvím. Vliv konfucianismu začal významněji sílit až za vlády dynastie Trần (1225 - 1300) a svého vrcholu konfucianismus ve Vietnamu dosáhl za panování rodu Lê (15. - 18. století). Jestli tedy počátky vzestupu konfucianismu v zemi klademe až do 13. století, jak bychom vysvětlili, že snad nejvýznamnější konfuciánská stavba ve Vietnamu byla vybudována již v roce 1070 a o pět let později se konaly první mandarínské zkoušky? Việt sử luợc až v zápisech o roce 1156 zmiňují stavbu Chrámu Konfucia; Ngô Sĩ Liên ve svých zápiscích udává shodné datum. Od této doby se skutečně začali konfuciánští mandaríni objevovat ve vysokých funkcích.

Ať se přikloníme k první či druhé hypotéze o datu založení Chrámu literatury, nic se nemění na skutečnosti, že chrám má klíčový význam pro rozšíření konfuciánské nauky ve starém Vietnamu, neboť zde byly vypisovány úřednické zkoušky, díky nimž v zemi vznikala vlastní vietnamská vrstva inteligence a administrativa již nepotřebovala přijímat vzdělance ze zahraničí. Úspěšní absolventi se mohli vydat na dráhu státního úředníka nebo předat své nabyté vědomosti dalším žákům jakožto jejich učitelé a tím rozšiřovat vzdělanost po celé zemi.

Vývoj Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu byl v dějinách na rozkaz panovníků, kteří jej považovali za kulturní symbol, mnohokrát přestavován a opravován, aby co nejlépe vyhovoval potřebám studentů. V roce 1243 nechal Thiên Ứng Chính Bình chrám poprvé opravit. Král Trần Thái Tông přikázal celý chrám úplně zrekonstruovat. Je zajímavé, že během vpádů Mingů do Vietnamu se v kronikách neobjevují žádné zprávy o tom, že by chrám byl nějakým způsobem poničen, přestože mingští vojáci zdevastovali obrovské množství budov v hlavním městě. Je možné, že Mingové respektovali místo zasvěcené Konfuciovi, a chrám tak zůstal nedotčen.

Král Lê Thánh Tông nechal budovu opět opravit a za jeho vlády dosáhl rozkvět konfucianismu ve Vietnamu svého vrcholu. V této době byly v pavilónu vztyčovány stély (khu bia tiến sĩ) se jmény úspěšných studentů, kteří dosáhli doktorského titulu a akademie byla čím dál mocnější a její absolventi úctívanější.

Stély se jmény úspěšných studentůPo nástupu dvora Pozních Lê byl Văn Miếu znovu opravován. Přesto je však v Đại Việt sử ký toàn thư uvedeno, že palác Quốc học a prostory vně školy jsou zanedbané a střechami protéká voda. Devátého měsíce roku 1726 nechal Trịnh Doanh chrám znovu opravit a Lê Quý Đôn popisuje Văn Miếu po nových úpravách takto: "Brána Đại Thánh má rozlohu tří gianů, zahrnuje dvě chái a je zastřešená taškovou střechou. (Pozn: Jednotka výměry prostoru v domě „gian“ znamená prostor mezi dvěma sloupy, které od sebe většinou bývají vzdáleny 1,5 až 3m.) Đông vũ a Tây vũ tvoří každou sedm gianů. Za nimi je malá brána o velikosti jednoho gianu, za kterou se nachází palác Canh phục o rozloze jeden gian a dvě chái. Kuchyň čítá dva giany, sklad tři giany a dvě komory. Thái học tvoří tři giany, zeď s taškovou stříškou, stély na východní a západní straně zabírají každá 12 gianů. Další sklad a knihovna mají bez pochyb čtyři giany a jsou obehnány zdmi s taškovou stříškou. Dům Minh Luân má rozlohu tří gianů a dvou chái, brány na pravé i levé straně tvoří jeden gian, za příčnou zdí na východní i západní straně stojí budovy s učebnami, každá o velikosti čtrnácti gianů. Na východní straně stojí tří gianový Minh Luân, učebny studentů Tam Xá na východě a na západě, tvořeny 25 giany. Jeden gian byl určen pro dva studenty."

Koncem 18. století probíhalo ve Vietnamu povstání Tây Sơn. V roce 1788 povstalci vtáhli do Thăng Lôngu a zmocnili se jej. Văn Miếu - Quốc Tử Giám se změnil na Miếu a Trường của Bắc Thành (Chrám a Škola Severního města), město bylo zachváceno boji a ohněm a tentokrát Chrám literatury neunikl poškození. Král Quang Trung zřejmě zamýšlel Chrám literatury obnovit a znovu zkrášlit, neočekávaně však zemřel a jeho následník Quang Toản byl v roce 1802 poražen dynastií Nguyễn, která přenesla své sídlo do Huế ve středním Vietnamu. Văn Miếu tak zůstal pouze místem, kam se lidé chodili pomodlit a obyčejnou školou Severního města.

Ačkoliv se později hlavní město vrátilo opět do Hanoje, Chrám literatury přestal sloužit jako národní univerzita a centrum vzdělanosti. Dnešní podoba komplexu odpovídá stavu po rozsáhlých rekonstrukcích v letech 1920 a 1956.

knovakova@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Van Mieu - Chrám literatury (2. část: prohlídka) (29.02.2004)

Van Mieu (3. část: význam chrámu v historii Vietnamu) (10.03.2004)

Komentáře čtenářů

chram

J.I17.02.2004

bez názvu

Pham Thanh Hung04.03.2004

Krasny clanek

nguyencuong05.03.2004

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Cestujeme po Vietnamu"

Zážitky z dobrodružných výprav po vietnamských městech, venkově, ale i často marného hledání kousku tropické přírody. Máte svoje vlastní dojmy z tohoto koutu Asie? Napište nám!

Související stránky

Van Mieu - Chrám literatury (2. část: prohlídka)

Van Mieu (3. část: význam chrámu v historii Vietnamu)