Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš

Článek vytištěný z www stránek Klub Hanoi - www.KlubHanoi.cz.

Autor: Jiří Kocourek (jkocourek@klubhanoi.cz), rubrika: Činnost Klubu Hanoi
Vydáno dne 01. 11. 2017

V květnu 2017 jsme otevřeli na Praze - Libuši rodinné česko-vietnamské komunitní centrum. V rámci tohoto centra nabízíme rodičům a dětem nejrůznější aktivity.

Pořádáme workshopy pro rodiče tlumočené do vietnamštiny na nejrůznější témata: zdravotnická péče, první pomoc, péče o malé děti, krizové situace v rodině, výchova a vzdělávání dětí a mládeže, pobyt v ČR, výuka vietnamštiny pro děti, interkulturní práce a další.

Již proběhla dvě multikulturní odpoledne s uměleckým programem, konzultace pro rodiče v oblasti zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, pedagogiky, sociologie, práva a ekonomie.

Dále organizujeme exkurze pro rodiče do MŠ nebo ZŠ.

Jezdíme na celodenní poznávací a zážitkové výlety pro rodiče s dětmi různého věku, a to do nejrůznějších lákavých destinací: Český Kras, Český Krumlov, Farma Blaník apod.

A nacvičujeme divadlo fórum. Děti s rodiči nebo učiteli si pod vedením zkušeného lektora připravují vlastní divadelní představení s interaktivním vstupem diváků.

V současné době hledáme ty, kteří by měli zájem setkávat se pravidelně dle domluvy u čaje či kávy s vietnamským rodičem a konverzovat s ním v češtině, aby si dotyčný procvičil jazykové dovednosti. Zájemci můžeme nabídnout drobnou odměnu.

Zájemci o další informace se mohou hlásit na telefonním čísle 601 310 001, nebo na mailu jkocourek@klubhanoi.cz.  Projekt, realizovaný za finanční podpory EU a organizační podpory MČ Praha – Libuš a MŠ K Lukám, poběží do konce roku 2018.

 

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207
Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš
Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.