Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici Kynšperk

Článek vytištěný z www stránek Klub Hanoi - www.KlubHanoi.cz.

Autor: Jiří Kocourek (jkocourek@klubhanoi.cz), rubrika: Projekt ve Věznici Kynšperk
Vydáno dne 30. 09. 2016

SEA-l vytvořil v ČR dlouhodobě udržitelné a efektivní nástroje vzdělávání migrantů. Patří mezi ně metodika vzdělávání a podpory interkulturních asistentů, lektorů českého jazyka pro vietnamské mluvčí, interkulturní informační kancelář, výuka českého jazyka pro vietnamské mluvčí. Tyto nástroje nyní nadále přenáší a multiplikuje v různých institucích. Poprvé pilotuje možnosti jejich integračního a resocializačního uplatnění ve věznici.

South East Asia – liaison, z. s.) zahájil dne 1. 9. 2016 realizaci nového projektu s názvem "Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici Kynšperk", č. OPZ/2.1/022/0000865. Předmětem projektu je realizace integračně-resocializačního programu pro cílovou skupinu odsouzených a mentoring pro skupinu již existujících či nově vzniklých akreditovaných a aktivních interkulturních česko-vietnamských asistentů.

Obsahem projektu je dvoukolejné vzdělávání v češtině. Jeden kurz bude realizován každé tři měsíce – kurz pro začátečníky a druhý kurz průběžně jako "plovoucí" pro pokročilé – tématicky. Využity budou nejnovější nástroje, učební materiály a videoklipy, které SEA-l nebo jeho členové připravili a vyrobili. Kurzy českého jazyka budou probíhat dvakrát týdně.

Další součástí projektu je monitoring potřeb v oblasti integračně-sociálních záležitostí od pracovníků věznice a posluchačů kurzů. Na základě toho bude jednou týdně probíhat integračně-socializační vzdělávání ve vybraných oblastech: kultura České republiky a její historie, ekonomie, právo, vybraná řemesla, tradice a svátky v ČR apod.

Dále bude ve věznici možné využít konzultačního a tlumočnického potenciálu naší organizace. Projekt bude fungovat jako kontrolní kanál podporující efektivní komunikaci mezi zaměstnanci věznice a odsouzenými.

V těchto činnostech budou mentoringem podporováni zájemci z řad již existujících interkulturních asistentů, tlumočníků a lektorů češtiny.

V současné době probíhá identifikace potřeb a třídění posluchačů do dvou skupin výuky češtiny.