Co právě frčí na Karlovarsku?

Článek vytištěný z www stránek Klub Hanoi - www.KlubHanoi.cz.

Autor: Klub HN (klubhanoi@klubhanoi.cz), rubrika: Podpora zaměstnanosti
Vydáno dne 18. 05. 2014

Jak už jsme před časem informovali, Klub Hanoi ve spolupráci s partnerem projektu VOLONTÉ CZECH o.p.s. zahájil realizaci projektu s názvem "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji", reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00060, určeného pro mladé občany vietnamské národnosti, kteří ve zmíněném kraji žijí.

Karlovarský kraj patří mezi největší destinace pro migraci (nejen) z Vietnamu. Míra integrace imigrantů se liší v závislosti na specifikách každého etnika - odlišné postavení, složité podmínky pro začlenění, kulturní původ, povědomí o právním prostředí ČR a dostupnost informací vedou k různé míře sociálního začlenění nebo vyloučení. Pro integraci cizinců, resp. znevýhodněných vietnamských imigrantů na trh práce a společnosti ČR jsou potřební právě kvalifikovaní interkulturní asistenti.

Jak jsme od zahájení projektu v dubnu minulého roku pokročili? Za jeden z cílů projektu jsme si stanovili poskytnutí interkulturního školení vhodného pro imigranty vzdělané českým systémem a současně vyrůstající v odlišném sociokulturním prostředí, které tvoří jejich "komunita", resp. vietnamská menšina v ČR. Do dvou běhů kurzu v Chebu bylo přihlášeno celkem 27 zájemců do 28 let, kteří prošli školením v komunikačních dovednostech, řešení konfliktu, mediaci, tlumočení, právu, lektorských dovednostech, interkulturní asistenci aj. K dnešnímu dni se již můžeme pochlubit 20 úspěšně vyškolenými česko-vietnamskými interkulturními asistenty a lektory, kteří jsou připravení zastat žádanou profesi zprostředkovatele tolik odlišných kultur.

Úspěšným absolventům

Poskytnutí vzdělání česko-vietnamského interkulturního asistenta a lektora přitom není jedinou předností projektu. Projekt totiž nabízí úspěšným absolventům (po složení závěrečné zkoušky před odbornou komisí) rovněž tréninková pracovní místa u realizátora projektu i zprostředkovaná nová pracovní místa u jiných zaměstnavatelů – veřejných podnikatelských subjektů se zaměřením na Vietnam či migraci z Vietnamu, případně sami mohou začít se samostatně výdělečnou činností v této oblasti a KH jim bude zpočátku nápomocen.

V současné době tak 10 vybraných absolventů získává potřebné zkušenosti ve spolupráci na konkrétních případech z interkulturní praxe (tlumočení, asistované doprovody klientům, právní agenda, lektorská činnost aj.) ve formě působení na pracovních místech na zkoušku v Klubu Hanoi. Dalších 10 absolventů čeká na zařazení zejména v právních firmách či u subjektů zaměřených na česko-vietnamské zprostředkování informací, překlady, tlumočení a mediaci.

Projekt č. CZ.1.04/3.3.05/96.00060 "Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.