Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt Spokojené sousedství

Spokojené sousedství - Klub Hanoi zahajuje nový integrační projekt

Eva Pechová
01.06.2011

S ohledem na specifickou situaci v městské části Praha - Libuš, kde se soustředí velké množství vietnamských migrantů, zahajuje Klub Hanoi projekt Spokojené sousedství - česko-vietnamský integrační projekt nejen pro městskou část Praha Libuš, který se bude soustředit na soužití Vietnamců a Čechů právě v této lokalitě.

Projektový tým čeká řešení kokrétních problémů sousedského a interkulturního soužití, tzn. bude systematicky pracovat s obyvateli městské části Praha Libuš (Čechy i Vietnamci) a podporovat je v řešení sousedských sporů a nedorozumění formou mediace (AMČR), zajišťováním tlumočení a interkulturní asistencí - vyjednáváním a řešením sporů mezi českými a vietnamskými subjekty.

Výsledky projektu budou prezentovány dalším bytovým domům a zainteresovaným subjektům v lokalitě a prostřednictvím médií také dalším zájemcům z řad městských úřadů po celé ČR.

Paralelně s touto aktivitou pokračuje část projektu, která si klade za cíl lepší informovanost odborné i laické veřejnosti o vietnamské komunitě v ČR a její integraci do majoritní společnosti. Na našich webových stránkách naleznete Poradnu, prostřednictvím které se můžete dotazovat na téma vietnamská kultura a soužití Čechů a Vietnamců. Poradenství z této oblasti budeme poskytovat zejména emailem, případně telefonicky, ale můžete nás taktéž osobně navštívit v kanceláři v obchodním areálu Sapa (Libušská 319, Praha 4), více viz. rubrika Poradna v pravém sloupci.

Celému projektu jde současně o systematickou práci s médii. Jsme připraveni nabízet novinářům nejen informace na výše zmíněné téma, ale i poskytovat kontakty a zprostředkovávat tlumočení. Těšit se můžete i na články k tématu migrace Vietnamců do ČR a integrace Vietnamců v ČR na našich stránkách.

Pro dosažení kvalitních výsledků v oblasti integrace je nutná dlouhodobá, systematická, ve své podstatě "mravenčí" práce a hlavně aktivní zapojení obou skupin obyvatelstva. Pro předcházení nedorozumění a konfliktů je proto v prvé řadě nezbytné poskytnout všem obyvatelům ČR dostatek potřených informací – prostřednictvím médií i formou individuálního poradenství. Tímto ročním projektem chceme podpořit obyvatele Prahy Libuš, stejně jako ostatní obyvatele ČR, kteří potřebují informace o vietnamské kultuře či o migraci a integraci Vietnamců v ČR.

Pokud víte o situacích či problémech, které by potřebovaly interkulturního zprostředkovatele či vyjednavače pro urychlení a zefektivnění průběhu jednání, obraťte se na nás. Budeme se snažit Vás v rámci projektu podpořit.

 

Projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků.

epechova@klubhanoi.cz
Další články autora

Komentáře čtenářů

Spokojené sousedství

Jarda09.06.2012

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt Spokojené sousedství"

Tento projekt se soustředil na řešení konkrétních problémů sousedského a interkulturního soužití, systematicky pracoval s obyvateli městské části Praha Libuš (Čechy i Vietnamci) a podporoval je v řešení sousedských sporů a nedorozumění formou mediace, zajišťováním tlumočení a interkulturní asistencí - vyjednáváním a řešením sporů mezi českými a vietnamskými subjekty. Součástí projektu byla také práce s médii. Stále jsme připraveni nabízet novinářům nejen informace na výše zmíněné téma, ale i poskytovat kontakty a zprostředkovávat tlumočení.