Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Interní projekt KH

Nová výzva – ukončení projektu

SEA-liaison
31.10.2015

K 31.10.2015 jsme ukončili realizaci projektu věnovaného rozvoji interkulturních asistentů SEA-liaison směrem k interkulturní mediaci. Interkulturní asistenti tak měli příležitost více se vzdělávat v dovednostech umožňujících vyjednávat a pracovat v rámci komunitních procesů. Níže bychom rádi shrnuli jeho výstupy.

Projekt byl realizován od 1.2.2015 do 31.10.2015 pod oficiálním názvem "Nová výzva – od interkulturní asistence k interkulturní mediaci", č. CZ.2.17/2.1.00/37116. Jak již bylo uvedeno, předmětem projektu byla realizace programu pro cílovou skupinu akreditovaných a aktivních interkulturních asistentů, kteří úspěšně absolvovali rekvalifikační kurzy v tomto oboru a působí v Praze.

Kromě toho, že se interkulturní asistenti sami školili, mohli také pracovat s cílovou skupinou vietnamských klientů, a to v zásadě ve dvou oblastech. První byla výuka českého jazyka od základů do úrovně A1. Celkem se kurzů zúčastnilo 32 posluchačů, úspěšně je absolvovalo 15 osob. Klienti projektu mohli dále absolvovat konzultace po ukončení kurzů češtiny, většinou přinášeli úřední korespondenci k překladu, nebo měli možnost klást stručné orientační dotazy, týkající se problémů, které by rádi řešili. Vedle těchto následných stručných konzultací probíhalo interkulturní poradenství jako takové. V rámci této činnosti se zapojilo 117 osob, z toho bylo uzavřeno 57 kauz. Řešené oblasti se týkaly zejména problémů s podnikáním, zaměstnáním a pobytového statusu. V rámci této činnosti byl také vytvořen materiál kazuistik v češtině i ve vietnamštině, který může sloužit pro další vzdělávání nových interkulturních asistentů. Někteří klienti se na nás obracejí dodnes. Navíc bylo realizováno pro dané klienty v SEA-l dalších 7 seminářů se zdravotnickou tematikou tlumočených do vietnamštiny.

V rámci projektu probíhalo rovněž interní a externí školení v následujících oblastech:

 • Úvod do interkulturní mediace

 • Interkulturní práce

 • Krizová intervence

 • Role mediátora

 • Specifika rodinné mediace

 • Sociální práce

 • Občanská nauka (nové směry, přístupy k úředníkům aj.)

 • Výuka češtiny pro cizince

 • Výuka cizího jazyka pro děti

 • Psychologie

 • Tlumočení

 • Základy práva pro mediátory

 • Facilitace v procesu řízené diskuse

 • Kurz pro komunitní tlumočníky

 • Kurz thajštiny

Nabízená škála byla tedy pestrá. Po realizaci projektu se navíc objevili zájemci o další témata, jako je pokračování ve výuce a supervize v oblasti krizové intervence, zájemci o čínštinu, zájemci o kabinové tlumočení atd.

V rámci realizovaných činností i mimo ně poté mohli někteří interkulturní asistenti vykonávat v SEA-l svou praxi. Zúčastnilo se jí nakonec 6 osob. Někteří byli vybráni do tří pracovních pozic na plné úvazky: jeden v SEA-l, druhý ve spolku Info-Dráček a jeden ve spolku Slovo 21. Tyto pracovní pozice byly ukončeny dnem posledního října 2015. Ale Všichni tři pokračují ve spolupráci s danými organizacemi i nadále.

Kromě zmiňovaných aktivit a na základě interních anýz byly realizovanou spoluprací s externími subjekty podníceny i nové projekty. Nový projekt webových stránek SEA-l, projekt komunitního rodinného centra, projekty dalšího vzdělávání apod. Někteří pracovníci se již účastnili řešení komunitních kauz jako tlumočníci či facilitátoři, proběhla i jedna mediace. Bylo zahájeno i řešení některých nových kauz, a to i ve spolupráci s externími odborníky.

Jsme velice rádi, že byl tento projekt podpořen.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související stránky:

Nový projekt - nová výzva (20.03.2015)

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Interní projekt KH"

Průběh aktivit projektu "Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi", CZ.2.17/2.1.00/36120, podpořeného v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Související stránky

Nový projekt - nová výzva