Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

komentáře k článku

Příběh pana Le Kim Thanh

06.02.2009, autor článku: Klub HN

Quyền lực thay đổi con người. Nguyen.

05.03.2009

Reagovat

Việc ông bộ trưởng Langer khước từ "làm phúc" cho người đồng hương của mình không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã theo dõi buổi tranh luận của ông ta với Cựu bộ trưởng Bublan (Đảng Xã hội) trên CT. Khi đó ông ta có nói, đại ý rằng "... tôi rất lấy làm tiếc về quyết định đối với cá nhân ông Lê Kim Thanh, nhưng tôi không thể bào chữa được trước 8 triệu người dân Séc...". Thật nghiệt ngã! Như vậy, số phận của Lê Kim Thanh không thể "có giá" bằng cái ghế Bộ Trưởng Nội vụ của ông Langer. Tôi tin rằng, nếu không ngồi ở cái ghế Bộ trưởng, ông Langer chắc chắn sẽ "hiệp sĩ" hơn nhiều... Cái gì nếu không phải là Quyền lực chính trị đã làm thay đổi ông Langer? Cái gì, nếu không phải là Chức danh Bộ trưởng đã "cản" ông ta làm việc thiện? Cái gì đã làm ông Langer hèn đi khi không dám quyết định theo lương tâm hay ý chí của minh mà phải dựa vào Luật và lấy lý do vì " 8 triệu người dân Séc"? Ông có thể là một Bộ trưởng biết làm việc(theo Luật), nhưng sau quyết định này, với tôi, ông không còn là một người tốt nữa. Khẩu hiệu " Bảo vệ và Giúp đỡ" mà chính ông cho viết lên tất cả các xe của Cảnh sát Séc đã không còn trọn vẹn ý nghĩa, cho dù đó là Cảnh sát Cộng hòa Séc.


Seznam signatářů iniciativy

Eva Pechová06.02.2009

Re: Seznam signatářů iniciativy

Viet Agent18.02.2009

Re: Seznam signatářů iniciativy

Harado16.04.2009

pmKOthJUfOsua

t2ZEmn08.01.2018

Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

peter09.02.2009

Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

Haihai09.02.2009

Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

peter10.02.2009

Re: Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

Haihai10.02.2009

Re: Re: Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

peter11.02.2009

Re: Re: Re: Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

Haihai11.02.2009

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

peter12.02.2009

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

Haihai12.02.2009

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

Bolsojvietnam12.02.2009

a jaky tedy pro nas maji Vientnamci prinos?

peter13.02.2009

Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

16.02.2009

Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

Zuzana20.03.2009

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zakony plati pro vsechny tedy i Vietnamce

Petr15.12.2009

Re: a jaky tedy pro nas maji Vientnamci prinos?

fajn18.04.2010

Humanita?

09.02.2009

Komu pomuzete?

Demokrat.10.02.2009

Budoucnost pro Vietnamsky lid / Tương lai cho Việt Nam

Viet Hoang11.02.2009

Re: Budoucnost pro Vietnamsky lid / Tương lai cho Việt Nam

bolsojvietnam12.02.2009

Re: Komu pomuzete?

peter16.02.2009

Re: Komu pomuzete?

farad01.03.2009

Re: Re: Komu pomuzete?

Peter04.03.2009

Re: Re: Re: Komu pomuzete?

Vu Ha23.06.2009

Re: Budoucnost pro Vietnamsky lid / Tương lai cho Việt Nam

Vu ha02.12.2009

detection Cereghino. "Every instance Cheyenne goes in a project,

JonathanKr25.03.2015

příběh pana le kim thanh

nguyenova11.02.2009

Hay tu cuu minh truoc.

12.02.2009

Re: Hay tu cuu minh truoc.

Trang14.02.2009

Co to tady čtu,....?

Jiří Černý17.02.2009

Re: Co to tady čtu,....?

Hanh17.02.2009

Re: Co to tady čtu,....?

Trang18.02.2009

Re: Re: Co to tady čtu,....?

18.02.2009

Re: Re: Re: Co to tady čtu,....?

Trang19.02.2009

Re: Re: Co to tady čtu,....?

Trang-Daniela06.01.2010

That khong hieu noi?

Thanh Danh21.02.2009

Re: That khong hieu noi?

Trang22.02.2009

Re: Re: That khong hieu noi?

Hoang Minh22.02.2009

Re: Re: Re: That khong hieu noi?

Nguyen24.02.2009

Re: Re: Re: That khong hieu noi?

Trang27.02.2009

Re: Re: Re: Re: That khong hieu noi?

stanapuk10.06.2009

Dantime clock to gain Greater london all set to desired society..

JonathanKr25.03.2015

Birkenstock boston exactly where this girl rowed right out of the Riverside fish

JonathanKr25.03.2015

barrage of private problems, really being continually villai

JonathanKr25.03.2015

.. mluvení do větru ...

Vici26.02.2009

Re: .. mluvení do větru ...

Vini27.02.2009

Zamitli

Giang05.03.2009

Re: Zamitli

Vici05.03.2009

Re: Zamitli

Trang06.03.2009

Quyền lực thay đổi con người.

Nguyen.05.03.2009

K případu pana Le Kim Thanh

Chop van Nong13.03.2009

bez názvu

vietagent.cz13.03.2009

Re: bez názvu

pierre16.03.2009

Re: Re: bez názvu

krokodylína17.03.2009

Re: Re: Re: bez názvu

hiouhuzh18.03.2009

bez názvu

vrták + beton21.03.2009

Kde je? Odletel nebo ne?

Dai23.03.2009

st

pierre25.03.2009

Re: st

Mirek25.03.2009

Re: Re: st

pierre25.03.2009

agentury

Duc29.03.2009

Re: agentury

Agent29.03.2009

Re: agentury

Agent29.03.2009

Re: Re: agentury

Duc29.03.2009

Re: Re: Re: agentury

Mirek29.03.2009

Re: Re: Re: Re: agentury

Duc29.03.2009

Re: Re: Re: Re: Re: agentury

Mirek29.03.2009

bez názvu

Duc29.03.2009

Otrokáři

pierre29.03.2009

Re: Otrokáři

Duc29.03.2009

bez názvu

Pierre29.03.2009

Re: bez názvu

Duc29.03.2009

Re: Re: bez názvu

Mirek29.03.2009

Le Kim Thanh

Duc29.03.2009

bez názvu

Pierre29.03.2009

Re: bez názvu

Duc29.03.2009

Mluvit konkrétně

Viet Agent29.03.2009

Re: Mluvit kultivovaně

Duc29.03.2009

Re: Re: Mluvit kultivovaně

viet agent02.04.2009

Re: Re: Mluvit kultivovaně

Viet Agent09.05.2009

cademics, some may play the game a power tool, Steve is surely an athl

JonathanKr25.03.2015

Lžeš

pierre30.03.2009

bez názvu

pierre 30.03.2009

Re: bez názvu

Duc30.03.2009

zakomplexoaná osoba?

pierre30.03.2009

bez názvu

Pierre30.03.2009

Pro Mirek

Duc30.03.2009

Re: Pro Mirek

Duc30.03.2009

Re: Re: Pro Mirek

Duc30.03.2009

Re: Re: Re: Pro Mirek

Mirek30.03.2009

Re: Re: Re: Re: Pro Mirek

Duc30.03.2009

ome fans. Adlington compensated regarding bronze within a competition Ledeck

JonathanKr25.03.2015

bez názvu

Pierre30.03.2009

Za panem Tungem z Ambasady VSR

Velvyslanec31.03.2009

Re: Za panem Tungem z Ambasady VSR

Viet Agent02.04.2009

Re: Re: Za panem Tungem z Ambasady VSR

Duc03.04.2009

Re: Re: Za panem Tungem z Ambasady VSR

Duc03.04.2009

S.t.bak

KGB04.04.2009

Re: Re: Re: Za panem Tungem z Ambasady VSR

agent04.04.2009

Re: Re: Re: Re: Za panem Tungem z Ambasady VSR

Duc04.04.2009

Re: S.t.bak

Duc04.04.2009

Re: Re: Re: Re: Re: Za panem Tungem z Ambasady VSR

agent12.04.2009

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Za panem Tungem z Ambasady VSR

agent12.04.2009

Nabor Vietnamskych pracovniku.

An Ninh Viet Nam06.04.2009

bez názvu

Pierre07.04.2009

Re: bez názvu

Duc09.04.2009

Dan toc Viet Nam.

Hung Vuong07.04.2009

bez názvu

Pierre12.04.2009

Re: bez názvu

Agent12.04.2009

Re: Re: bez názvu

ilFwyVOrDiIwrEdmfwl26.07.2011

bez názvu

Pierre13.04.2009

Re: bez názvu

Viet Agent15.04.2009

Co je dnes s LE KIM THANHEM?

Adam22.05.2009

@Terka :

Bambus30.05.2009

co se deje?

Len22.07.2009

bez názvu

a29.12.2009

Náhrada škody

Dandark30.12.2009

Fakta?

Trang-Daniela06.01.2010

Zobrazit všechny komentáře  Přidat nový komentář

Zobraz článek "Příběh pana Le Kim Thanh"

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.